1. Ako su te postavili ravnateljem stola, nemoj se uznositi. Budi meðu njima kao jedan od njih, pobrini se za njih i tada sjedni.

2. Kad obaviš sve svoje dužnosti, sjedni da se proveseliš zajedno s njima i primiš vijenac za svoju uglaðenost.

3. Govori, starèe, jer ti dolikuje, ali odmjereno, i ne prekidaj glazbu.

4. Gdje se sluša pjesma, ne drži besjede i ne budi mudar u nevrijeme.

5. Kao peèatnik od dragog kamena na zlatnu uresu, takva je skladna glazba na gozbi.

6. Kao zlatom okovan peèatnik sa smaragdom, takav je zvuk pjesme uz odabrano vino.

7. Govori, mladiæu, ako ti je potrebno, ali tek pošto te dvaput zamole.

8. Govori sažeto i mnogo reci u malo rijeèi: ostavi dojam èovjeka koji zna, ali ne želi govoriti.

9. Kad si s odliènicima, ne izjednaèuj se s njima i ne æeretaj mnogo dok drugi zbori.

10. Munja prethodi gromu, a ljupkost ide ispred skromna èovjeka.

11. Na vrijeme ustani, ne budi posljednji; požuri se kuæi, ne oklijevaj.

12. Ondje se zabavljaj i èini što ti na um padne, ali ne griješi govorom bestidnim.

13. A za sve Stvoritelja svoga slavi, koji te obasu svojim dobrima.

14. Tko se Boga boji prima pouku; oni koji ga traže - naklonost njegovu stjeèu.

15. Tko traži Zakon - njime se ispunja, a licemjer se o nj spotièe.

16. Koji se boje Gospoda dolaze do pravice, i njihova dobra djela sjaju kao svjetlost.

17. Grešnik odbija opomenu i po volji svojoj nalazi ispriku.

18. Razborit èovjek ne prezire savjet, a oholi bezbožnik ne poznaje straha.

19. Bez promišljanja ne èini ništa, pa se poslije neæeš kajati.

20. Ne idi po opasnim putovima, da se ne spotakneš o kamenje.

21. Ne vjeruj suviše ravnu putu i èuvaj se svoje vlastite djece.

22. U svim djelima svojim èuvaj sebe, jer tko to èini drži se zapovijedi.

23. Tko se pouzdava u Zakon pokorava se zapovijedima; i tko se uzda u Gospoda neæe pretrpjeti štete.

“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina