1. Jer zao glas donosi zazor i sramotu, kako to biva grešniku licemjernom.

2. Ne predaj se u ruke svojoj strasti, da ti ona dušu ne rastrga kao razbješnjeli bik;

3. da ti ne obrsti lišæe i da ti ne propadnu plodovi i ne ostaneš poput sasušena drveta.

4. Jer strastvena duša propast je onome èija je i èini od njega ruglo pred njegovim neprijateljima.

5. Umilna rijeè umnožava prijatelje, i jezik uljudan izaziva prijazne odgovore.

6. Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuæu.

7. Ako želiš imati prijatelja, steci ga kušanjem i nemoj se prebrzo u nj pouzdati.

8. Jer netko je prijatelj samo kad to njemu odgovara i taj ne ostaje vjeran u dan nevolje.

9. A neki æe se prijatelj prometnuti u neprijatelja i tvoju sramotu iznijeti na vidjelo.

10. Gdjekoji je opet prijatelj za stolom, ali ga nema u èasu nevolje.

11. Dok si sretan, on æe ti biti kao ti sam sebi: s ukuæanima tvojim povjerljiv æe biti;

12. a stigne li te zlo, okrenut æe se protiv tebe i bježat æe od tvog pogleda.

13. Odvoji se od svojih neprijatelja i èuvaj se svojih prijatelja.

14. Vjeran prijatelj pouzdana je zaštita; i tko ga je stekao našao je blago.

15. Pravom prijatelju nema cijene niti se može izmjeriti njegova vrijednost.

16. Pravi je prijatelj balzam života, nalazi ga onaj tko se Gospoda boji.

17. Tko se Gospoda boji, nalazi prave prijatelje, jer kakav èovjek, takav mu i prijatelj.

18. Sine, uèi od mladosti svoje, prigrli pouku, pa æeš do svojih sjedina nalaziti mudrost.

19. Prilazi joj kao oraè i sijaè i oèekuj obilnu ljetinu, jer malo æeš se oko nje truditi i brzo æeš jesti od ploda njezina.

20. Veoma je opora nepokornima, i nerazborit ne ustraje u njoj.

21. Ona ga tišti kao težak kamen i on ne oklijeva da je odbaci.

22. Jer stega je vjerna svojem imenu, ona mnogima nije dostupna.

23. Poslušaj, sine, primi moj naputak i ne odbaci savjeta mog.

24. Stavi svoje noge u njezine okove i vrat svoj u njezin jaram.

25. Podmetni svoja leða pod njezin teret, i neka ti ne smetaju njezine uzde.

26. Svom dušom svojom pristupi k njoj i svom snagom svojom slijedi putove njezine.

27. Ispituj i istražuj je, i ona æe ti se objaviti; i kad je jednom uhvatiš, ne puštaj je.

28. Jer æeš naposljetku u njoj naæi mir, i ona æe ti se pretvoriti u radost.

29. Njezini okovi bit æe moæna zaštita i njezin jaram halja èasti.

30. Njezin jaram bit æe zlatni ures, njezine uzde grimizne vrpce.

31. Nosit æeš je kao sveèanu odoru i vezat æeš je kao krasni vijenac.

32. Ako si voljan, sine, možeš postati mudar; i ako se potrudiš, steæi æeš razboritost.

33. Ako si pripravan slušati, nauèit æeš; ako poslušaš, bit æeš mudar.

34. Nek' ti je mjesto u staraèkom zboru; i vidiš li mudraca, drži se uz njega.

35. Rado slušaj svaku rijeè koja dolazi od Boga i neka ti ne promaknu oštroumne izreke.

36. Vidiš li razborita èovjeka, rano ga posjeti i neka tvoja stopala istaru njegov prag.

37. Razmišljaj o zapovijedima Gospodnjim i neprestano se drži njegovih naredaba, i Gospod æe osnažiti tvoje srce i steæi æeš mudrost koju želiš.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“Desapegue-se daquilo que não é de Deus e não leva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina