1. Opjevajmo slavne muževe, pretke naše po njihovim pokoljenjima.

2. Mnogo je slave podijelio Višnji i pokazao svoje velièanstvo od iskonskih dana.

3. Jedni vladahu kraljevstvima svojim i bijahu poznati po svojoj snazi; drugi bijahu mudri savjetnici i izricahu rijeèi proroèanske.

4. Savjetom svojim upravljahu ljudima, razumijevanjem narodne mudrosti, i mudrim napucima svojeg nauka.

5. Neki skladahu napjeve i pisahu pjesme;

6. drugi bijahu bogati i moæni živeæi mirno u domovima svojim.

7. Svi se oni proslaviše u svom vremenu i bijahu slava svojeg doba.

8. Neki od njih ostaviše ime za sobom te se o njima još hvale pjevaju.

9. A drugima opet nema spomena, išèezoše kao da nikad nisu niti postojali; sada su kao da ih nikad nije bilo, tako i djeca njihova za njima.

10. Ali ovi bijahu ljudi pobožni èija se dobra djela ne zaboravljaju;

11. u potomcima njihovim ostade bogata baština što je oni namriješe.

12. Djeca im se vjerno drže zavjeta, i potomstvo njihovo, zbog njih;

13. dovijeka njihova loza ostaje i ne briše se dika njihova;

14. u miru poèivaju tijela njihova i ime živi za sva pokoljenja;

15. mudrost njihovu objavljuju puci i slavu njihovu naviješta opæina.

16. Henok se svidio Gospodu i bi prenesen, uzor obraæenja za sva pokoljenja.

17. Noa bijaše savršen pravednik i u vrijeme gnjeva postade obnovitelj; po njemu je spašen ostatak na zemlji u doba Potopa.

18. Vjeèni je Savez utemeljen s njim da više neæe od potopa izginuti sve živo.

19. Abraham, otac slavni mnoštva naroda, nitko mu u slavi nikad nije bio ravan;

20. on je èuvao zapovijed Svevišnjega i sklopio Savez s njim; on je taj Savez uèvrstio svojim tijelom i u dan kušnje vjeran ostao.

21. Zato mu je Gospod zakletvom obeæao da æe blagosloviti narode u potomstvu njegovu, da æe ga umnožiti kao prah zemaljski i potomstvo mu uzvisiti kao zvijezde. I dati im zemlju u baštinu, od mora do mora, od Rijeke do krajeva zemaljskih.

22. I Izaku je tako, zbog oca njegova Abrahama, zajamèio

23. blagoslov svih ljudi i utemeljio je Savez na glavi Jakovljevoj. I utvrdio ga u svojim blagoslovima i dao mu zemlju u baštinu: podijelio je na dijelove i razdijelio meðu dvanaest plemena.

“Viva sempre sob o olhar do Bom Pastor e você ficara’ imune aos pastos contaminados.” São Padre Pio de Pietrelcina