1. Tako èini tko se boji Gospoda; i tko se drži zakona steæi æe mudrost.

2. Ona mu dolazi u susret kao majka i doèekuje ga kao nevjesta djevica.

3. Ona ga hrani kruhom razboritosti i poji ga vodom mudrosti.

4. On se oslanja na nju i ne posræe; uzda se u nju i ne sramoti se.

5. Ona ga uzvisuje nad bližnjega njegova i sred zbora usta mu otvara.

6. On nalazi veselje i vijenac radosti i baštini ime vjeèno.

7. Nerazumnici je nikad ne dobivaju niti je grešnici oèima gledaju.

8. Ona je daleko od oholice i lažljivcima ne dolazi na um.

9. Ne prilièi hvalospjev ustima grešnikovim jer mu ga Gospod nije dao.

10. Iz usta mudraèevih nek' odjekuje hvalospjev, i tada sam Gospod njime upravlja.

11. Ne reci: "Od Boga je grijeh moj", jer što on mrzi, nikad ne èini.

12. I ne reci: "On me zavede", jer njemu grešnici ne trebaju.

13. Gospod mrzi svaku gnusobu, a mrzi je i svaki onaj tko se njega boji.

14. On je sam u poèetku stvorio èovjeka i prepustio ga slobodnoj volji njegovoj.

15. Ako hoæeš, možeš držati zapovijedi, u tvojoj je moæi da budeš vjeran.

16. On je preda te stavio vatru i vodu: za èim hoæeš pruži ruku svoju.

17. Pred èovjekom je i život i smrt: što on više voli to æe mu se dati.

18. Jer velika je mudrost u Gospoda, on je svemoæan i vidi sve.

19. Oèi Gospodnje poèivaju na onima koji ga se boje, Gospod zna svako djelo èovjeèje.

20. Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik niti dao dopuštenje za grijeh.

“A maior alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o pai celeste que, na minha primeira missa, me fez ver todos os filhos que me confiava”.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina