1. Gospodine, Oèe i vladaru života moga, ne prepusti me æudi njihovoj, ne dopusti da propadnem zbog njih.

2. Tko æe biti biè mislima mojim i stega mudrosti srcu mojem, nemilosrdan prestupcima mojim i nepopustljiv grijesima mojim,

3. da ne uzobiluju pogreške moje i ne namnože se moji grijesi; da ne padnem naoèigled protivnika svojih i da neprijatelj moj ne likuje nada mnom?

4. Gospode, Oèe i Bože života moga, ne daj mi oèi ohole,

5. odvrati požudu od mene,

6. ne daj da podlegnem nasladi i pohoti, ne prepusti me besramnim željama.

7. Èujte, djeco, pouku za usta: tko se nje drži neæe zalutati.

8. Grešnik pada u zamku zbog vlastitih usana, o njih se spotièe i svadljivac i oholica.

9. Ne privikavaj usta svoja na prisege i ne navikavaj se izgovarati ime Svetoga.

10. Jer kao što rob pod neprestanim nadzorom ne ostaje bez modrica, tako i tko uvijek priseže i zaziva ime Božje neæe izmaæi grijehu.

11. Èovjek koji mnogo priseže pun je zloæe i biè ne odstupa od kuæe njegove. Ako pogriješi, grijeh mu njegov ostaje; a ako se na to ne obazire, griješi dvostruko. Ako se prisegne krivo, neæe mu se oprostiti i kuæa æe mu biti puna nevolje.

12. Postoji govor koji zaslužuje smrt, i ne bilo ga u baštini Jakovljevoj! Sve to nek' je daleko od ljudi pobožnih, da se ne valjaju u grijesima.

13. Ne privikavaj usta gnusnoj neuljudnosti jer se u njoj nalazi rijeè grijeha.

14. Kad si meðu velikašima, sjeti se oca i majke svoje, da se ne zaboraviš pred njima, i da se ne ponašaš kao luðak i ne zažališ što si se rodio i ne prokuneš i dan svojeg roðenja.

15. Tko se naviknuo na sramotne rijeèi neæe se popraviti svega vijeka svoga.

16. Dvije vrste ljudi umnažaju grijehe, a treæa navlaèi na se srdžbu:

17. žarka strast što kao oganj žeže ne stišava se dok se ne ugasi; èovjek pohotan na vlastito tijelo: on ne prestaje dok ga vatra ne sažeže. Bludniku je svaka hrana slatka i on se ne smiruje sve do smrti.

18. Èovjek koji èini preljub na postelji svojoj i govori u sebi: "Tko me vidi? Tama je oko mene i zidovi me kriju, nitko me ne vidi, èemu se bojati? Grijeha se mojih neæe sjetiti Svevišnji!" -

19. takav se boji samo ljudskih oèiju, a ne shvaæa kako su oèi Gospodnje deset tisuæa puta od sunca svjetlije i paze na sve putove ljudske i motre i najskrivenije zakutke.

20. Njemu je sve to poznato bilo prije nego je stvoreno, a tako i sada kada je sve dovršeno.

21. Takva æe èovjeka na ulicama grada stiæi kazna, uhvatit æe ga gdje i ne sluti.

22. Tako je i ženi koja je nevjerna mužu svojemu i raða mu baštinika s tuðincem.

23. Jer je, prvo, prezrela Zakon Svevišnjega, i drugo: ogriješila se o muža svog, i treæe: preljubom se ukaljala i zaèela djecu s tuðim mužem.

24. Takva æe biti izvedena pred zbor narodni i djecu æe joj pregledati.

25. Djeca joj ne æe pustiti korijenja niti æe joj grane ploda donijeti.

26. Ostavit æe proklet spomen o sebi, i njezina se sramota neæe nikad izbrisati.

27. I priznat æe svi oni koji ostanu iza nje da nema ništa bolje od straha Gospodnjeg, nema ništa slaðe no vršiti zapovijedi Gospodnje.

“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina