aaaaa

1. Gospodine, Oèe i vladaru života moga, ne prepusti me æudi njihovoj, ne dopusti da propadnem zbog njih.

2. Tko æe biti biè mislima mojim i stega mudrosti srcu mojem, nemilosrdan prestupcima mojim i nepopustljiv grijesima mojim,

3. da ne uzobiluju pogreške moje i ne namnože se moji grijesi; da ne padnem naoèigled protivnika svojih i da neprijatelj moj ne likuje nada mnom?

4. Gospode, Oèe i Bože života moga, ne daj mi oèi ohole,

5. odvrati požudu od mene,

6. ne daj da podlegnem nasladi i pohoti, ne prepusti me besramnim željama.

7. Èujte, djeco, pouku za usta: tko se nje drži neæe zalutati.

8. Grešnik pada u zamku zbog vlastitih usana, o njih se spotièe i svadljivac i oholica.

9. Ne privikavaj usta svoja na prisege i ne navikavaj se izgovarati ime Svetoga.

10. Jer kao što rob pod neprestanim nadzorom ne ostaje bez modrica, tako i tko uvijek priseže i zaziva ime Božje neæe izmaæi grijehu.

11. Èovjek koji mnogo priseže pun je zloæe i biè ne odstupa od kuæe njegove. Ako pogriješi, grijeh mu njegov ostaje; a ako se na to ne obazire, griješi dvostruko. Ako se prisegne krivo, neæe mu se oprostiti i kuæa æe mu biti puna nevolje.

12. Postoji govor koji zaslužuje smrt, i ne bilo ga u baštini Jakovljevoj! Sve to nek' je daleko od ljudi pobožnih, da se ne valjaju u grijesima.

13. Ne privikavaj usta gnusnoj neuljudnosti jer se u njoj nalazi rijeè grijeha.

14. Kad si meðu velikašima, sjeti se oca i majke svoje, da se ne zaboraviš pred njima, i da se ne ponašaš kao luðak i ne zažališ što si se rodio i ne prokuneš i dan svojeg roðenja.

15. Tko se naviknuo na sramotne rijeèi neæe se popraviti svega vijeka svoga.

16. Dvije vrste ljudi umnažaju grijehe, a treæa navlaèi na se srdžbu:

17. žarka strast što kao oganj žeže ne stišava se dok se ne ugasi; èovjek pohotan na vlastito tijelo: on ne prestaje dok ga vatra ne sažeže. Bludniku je svaka hrana slatka i on se ne smiruje sve do smrti.

18. Èovjek koji èini preljub na postelji svojoj i govori u sebi: "Tko me vidi? Tama je oko mene i zidovi me kriju, nitko me ne vidi, èemu se bojati? Grijeha se mojih neæe sjetiti Svevišnji!" -

19. takav se boji samo ljudskih oèiju, a ne shvaæa kako su oèi Gospodnje deset tisuæa puta od sunca svjetlije i paze na sve putove ljudske i motre i najskrivenije zakutke.

20. Njemu je sve to poznato bilo prije nego je stvoreno, a tako i sada kada je sve dovršeno.

21. Takva æe èovjeka na ulicama grada stiæi kazna, uhvatit æe ga gdje i ne sluti.

22. Tako je i ženi koja je nevjerna mužu svojemu i raða mu baštinika s tuðincem.

23. Jer je, prvo, prezrela Zakon Svevišnjega, i drugo: ogriješila se o muža svog, i treæe: preljubom se ukaljala i zaèela djecu s tuðim mužem.

24. Takva æe biti izvedena pred zbor narodni i djecu æe joj pregledati.

25. Djeca joj ne æe pustiti korijenja niti æe joj grane ploda donijeti.

26. Ostavit æe proklet spomen o sebi, i njezina se sramota neæe nikad izbrisati.

27. I priznat æe svi oni koji ostanu iza nje da nema ništa bolje od straha Gospodnjeg, nema ništa slaðe no vršiti zapovijedi Gospodnje.
“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina