1. O smrti, kako je gorka pomisao na te èovjeku koji živi sretno i usred dobara svojih, èovjeku koji živi spokojno i u svemu napreduje i još ima snage uživati raskoš!

2. O smrti, odluka je tvoja dobrodošla èovjeku ubogu i bez snage, istrošenu starcu, izmorenu brigama, nevjeriènu i na kraju strpljivosti.

3. Ne boj se zakona smrti, sjeti se onih prije tebe i onih što æe poslije doæi.

4. To je presuda Gospodnja svemu živom - i èemu se opirati volji Svevišnjega? Živio ti deset, stotinu ili tisuæu godina, u Podzemlju ti neæe predbacivati dužinu života.

5. Opake su hulje sinovi grešnika i oni koji zalaze u nastambe bezbožnièke.

6. Baština djece grešnièke na propast je osuðena, potomstvo njihovo predmet je vjeèna ukora.

7. Bezbožna oca proklinju vlastita djeca, jer su zbog njega u sramoti.

8. Teško vama, bezbožnici, koji zapostavljate Zakon Boga Svevišnjega.

9. Ako ste se rodili, za prokletstvo se rodiste, a kad umrete, prokletstvo æete baštiniti.

10. Sve što je od zemlje u zemlju se vraæa, tako i bezbožnici iz prokletstva u propast.

11. Ljudi žale za svojim mrtvima, ali æe opako ime grešnika nestati.

12. Brini se za ime, jer ti ono ostaje dulje nego tisuæe velikih zlatnih zaloga.

13. Sretan život traje stanovit broj dana, ali èasno ime ostaje zauvijek.

14. Držite, djeco, pouke moje u miru. Skrivena mudrost i blago nevidljivo, kakva je korist od oboga?

15. Bolji je èovjek koji krije ludost svoju negoli koji krije mudrost svoju.

16. Stidite se prema onome što vam govorim, jer nije dobro svakom stidu podlijegati niti svi jednako cijene sve.

17. Pred ocem i majkom stidi se bludnosti i lÓaži pred poglavarom i moænikom,

18. zloèina pred sucem i knezom, bezakonja pred opæinom i narodom,

19. nepravde pred drugom i prijateljem, kraðe pred susjedstvom u kojem živiš.

20. Pred istinom Božjom i zavjetom stidi se naslanjati lakte na stol,

21. prezirno primati i darivati i ne odgovarati onima koji te pozdravljaju;

22. stidi se piljiti u tuðu ženu i okrenuti leða roðaku,

23. prisvojiti tuði dio ili dar, udvarati se udatoj ženi,

24. biti prisan sa sluškinjom njezinom: ne prilazi njezinoj postelji!

25. Stidi se rijeèi pogrde pred prijateljima svojim i nemoj kuditi nakon darivanja,

26. ponavljati i širiti glasine i izdavati tajne.

27. Tad æeš biti istinski stidljiv i naæi æeš milost u oèima sviju ljudi.

“As almas! As almas! Se alguém soubesse o preço que custam”. São Padre Pio de Pietrelcina