1. Lijenèina je slièan uprljanu kamenu: svatko zviždi zbog gnusobe njegove.

2. Lijenèina je slièan hrpi balege: tko ga dirne otresa ruku.

3. Sramota je ocu loše odgojen sin, a ako je kæi, na štetu mu je.

4. Razumna kæi blago je mužu svojem, a besramnica je na tugu svojem roditelju.

5. Bestidna kæi sramoti i oca i muža, pa je obojica preziru.

6. Neprikladan je prigovor kao gozba na dan žalosti, ali šiba i ukor uvijek su mudrost.

7. #

8. #

9. Tko pouèava luðaka pokušava zalijepiti krhotine i budi spavaèa iz sna dubokog.

10. Objašnjavati luðaku isto je kao i bunovnu èovjeku, jer æe na koncu zapitati: "Što je?"

11. Za mrtvim plaèi, jer mu se ugasila svjetlost; i za luðakom plaèi, jer mu se ugasio razum. Manje za mrtvim plaèi, jer je poèinuo, a luðakov je život gori od smrti.

12. Žalost za mrtvim traje sedam dana, a za luðakom i bezbožnikom sve dane života njihova.

13. Ne govori mnogo s bezumnikom i ne druži se s nerazumnikom: èuvaj ga se, da ti ne dosadi i da se ne ukaljaš dodirom njegovim. Kloni ga se, da naðeš mir i da ti ne dojadi ludost njegova.

14. Što je teže od olova? I kako se zove ako ne: luðak?

15. Lakše je nositi i pijesak i sol i komad željeza nego snositi èovjeka nerazumna.

16. Kao što se greda uglavljena u zdanje ne remeti potresom, tako se ni srce utvrðeno zrelim promišljanjem ne plaši u èasu pogibelji.

17. Srce uèvršæeno umnim razmišljanjem jest kao ures od žbuke na uglaèanu zidu.

18. Kao što kamenèiæi na visoku zidu ne mogu odoljeti vjetru, tako ni srce zaplašeno luðaèkim tlapnjama ne odolijeva nikakvu strahu.

19. Tko oko udari suze izazove, a tko srce dirne izaziva osjeæaje.

20. Tko se baca kamenom na ptice rastjera ih, a tko prijatelja grdi raskida prijateljstvo.

21. Ako trgneš i maè na prijatelja, ne gubi nade jer on se može vratiti.

22. I ako otvoriš usta protiv prijatelja, ne boj se jer moguæa je pomirba. Samo u sluèaju pogrde, oholosti, otkrivanja tajne i udaraca iz potaje odbjegne svaki prijatelj.

23. Budi vjeran bližnjemu svojem kad je siromašan, tako da mu budeš i u kasnijoj sreæi dionik; ostaj mu vjeran u vrijeme nevolje, da s njime zajedno dijeliš baštinu.

24. Prije vatre diže se iz peæi vatra i dim, tako i prije krvoproliæa izbija svaða.

25. Ne stidim se uzeti u zaštitu prijatelja i pred njim se ne krijem.

26. Ako li me od njega zadesi zlo, svatko koji èuje èuvat æe se od njega.

27. Oj, tko æe postaviti stražu ustima mojim i na usne moje peèat razboritosti, da nikad zbog njih u zlo ne zapadnem, da me jezik moj ne uništi?

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina