1. Radnik pijanica nikad se neæe obogatiti, i tko prezire male stvari, brzo osiromaši.

2. Vino i žene izopaèe razborite ljude, i tko se druži s bludnicama izgubi svaki stid.

3. Bit æe plijenom lièinkama i crvima i drznik æe izgubiti život svoj.

4. Tko se brzo povjerava lakomislen je, a tko griješi sam sebi naudi.

5. Tko uživa u zlu bit æe kažnjen.

6. A tko mrzi brbljanje uklanja od sebe zloæu.

7. Ne raznosi ono što ti je povjereno i nitko ti neæe nauditi.

8. Ne povjeravaj ni neprijatelju ni prijatelju; ako ti nije grijeh, ne otkrivaj!

9. Jer èuje li tko, èuvat æe se tebe i u svoje vrijeme osjetit æeš njegov prezir.

10. Ako si èuo štogod, budi kao grob. Ne boj se! Neæe te raskinuti.

11. Kad nešto èuje, luðaka spopadaju trudovi kao porodilju u porodu.

12. Kao strijela zabodena u bedro, takva je rijeè u nutrini luðakovoj.

13. Ispitaj svoga prijatelja: možda nije ništa uèinio, pa ako je štogod uèinio, da ne uèini više.

14. Ispitaj svojega susjeda: možda nije ništa rekao, ili ako je rekao, neæe ponovo reæi.

15. Ispitaj svojega prijatelja, jer èesta je kleveta i ne vjeruj svemu što èuješ.

16. Èovjeku se štogod omakne, ali bez zle namjere, i tko nije sagriješio jezikom svojim?

17. Ispitaj susjeda svojeg prije nego što zaprijetiš i poslušaj zakon Svevišnjeg.

18. #

19. #

20. Sva je mudrost u strahu Gospodnjem, i u svoj je mudrosti poštivanje Zakona.

21. #

22. Ali mudrost nije u spoznaji zloæe, i razbora nema u savjetu grešnika.

23. Postoji umješnost koja je gnusna, i luðak je komu mudrosti nedostaje.

24. Bolje je biti razborom siromašan ali bogobojazan nego biti bogat razborom a kršiti Zakon.

25. Postoji lukava umješnost u službi nepravde: poslužit æe se i prijevarom u svoju korist.

26. Postoji èovjek koji hodi pognut i tužan, ali je iznutra pun podmuklosti.

27. Takav obara lice i prièinja se gluh, ali æe te podmuklo napasti.

28. Ako i propusti grijeh zbog nemoæi, èim se pruži prilika, uèinit æe zlo.

29. Èovjek se poznaje po liku svojem, umnik se prepoznaje po licu.

30. Odijelo èovjekovo govori što on èini, a korak njegov otkriva kakav je.

“Deus quer que as suas misérias sejam o trono da Sua misericórdia.” São Padre Pio de Pietrelcina