1. Ne tégy semmi rosszat, és nem ér semmi rossz.

2. Kerüld a bûnt, s a bûn is elkerül.

3. Fiam, ne vesd a barázdába jogtalanság magvát, nehogy hétszeresen kelljen learatnod.

4. Ne kérd az Istentõl uralkodók trónját, se pedig díszhelyet ne kérj a királytól.

5. Az Úr elõtt ne tartsd magadat igaznak, és a király elõtt ne játszd a nagy bölcset.

6. Ne áhítozz arra, hogy bíró lehess, ha nincs elég erõd, hogy kiirtsd a rosszat, mert hátha megijedsz a hatalmasoktól, és veszélybe kerül becsületed.

7. Ne bántsd meg semmivel a város gyûlését, s vigyázz, el ne bukjál a nép szeme láttán.

8. Eszedbe ne jusson a bûnt ismételni, hisz egyetlen bûnöd sem marad büntetlen.

9. Ne mondd: "Isten látja, mily sokat áldozok, és majd elfogadja, amit neki adok."

10. Ne légy kishitû, amikor imádkozol, és ha jót akarsz tenni, ne halogasd.

11. Az elkeseredett embert ne nevesd ki, mert aki megalázta, föl is emelheti.

12. Sem testvéred, sem barátod ellen ne koholj soha semmi hazugságot.

13. Sose leld kedvedet semmi hazugságban, mert a hazugságból jó nem származhat.

14. Ne kérkedj szavaddal a vének gyûlésében, és ha imádkozol, ne szaporítsd a szót.

15. Meg ne vesd soha a fáradságos munkát, a földmûvelést se, amit Isten rendelt.

16. Ne sorold magadat a bûnösök közé, gondolj a haragra, amely nem késik.

17. Alázkodj meg mélyen, mert tûz s férgek pusztítják el az istentelent.

18. Semmi pénzért ne add el a barátodat, még Ofir aranyáért se igaz testvéredet.

19. A bölcs és jó asszonyra ne nézz megvetéssel, mert vonzalma aranynál többet ér.

20. Ne bántsd a rabszolgát, aki híven szolgál, se a napszámost, aki helyetted dolgozik.

21. Az okos rabszolgát szeresd, mint magadat, s ne tagadd meg tõle a felszabadítást.

22. Ha barmaid vannak, legyen rajtuk a szemed, és ha használhatók, tartsd meg õket magadnak.

23. Ha fiaid vannak, tanítsd õket fegyelemre, és kicsi kortól kezdve hajlítsd meg nyakukat.

24. Ha lányaid vannak, vigyázz a testükre, ne légy elnézõ irányukban.

25. Ha lányodat férjhez adod, nagy dolgot mûvelsz, de csak értelmes emberhez add hozzá feleségül.

26. Ha szíved szerint való, tartsd meg feleséged, de ha nem szereted, akkor ne bízzál benne.

27. Szívedbõl, lelkedbõl tiszteld az apádat, s anyád fájdalmát soha el ne feledd.

28. Gondolj arra, hogy általuk létezel; hogy hálálod meg, amit veled tettek?

29. Féld az Urat szíved mélyébõl, és a papjait tartsd tiszteletben.

30. Keresd Teremtõdet minden erõddel, s akik neki szolgálnak, azokat ne hagyd cserben.

31. Féld az Urat és becsüld meg a papot, add meg neki a megilletõ részt: az elsõ termést s a megszentelõ áldozatot csakúgy, mint az áldozati állat lapockáját, s a felajánlott adományok elsejét.

32. A szegény felé is nyújtsd ki a kezedet, hogy az áldásod tökéletes legyen.

33. Minden élõlénynek adj ajándékot, még a halottól se tagadd meg a szeretetet.

34. Azoktól, akik sírnak, ne húzódjál félre, és gyászolj együtt a gyászolókkal.

35. Ne légy rest, hanem látogasd meg a betegeket, ezáltal gyarapszik benned a szeretet.

36. Bármit teszel, gondolj halálodra, akkor sohasem fogsz bûnt elkövetni.

“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina