1. Vjerodostojna je rijeè: teži li tko za nadgledništvom, èasnu službu želi.

2. Treba stoga da nadglednik bude besprijekoran, jedne žene muž, trijezan, razuman, sreðen, gostoljubiv, sposoban pouèavati,

3. ne vinu sklon, ne nasilan nego popustljiv, ne ratoboran, ne srebroljubac;

4. da svojom kuæom dobro upravlja i sinove drži u pokornosti sa svom ozbiljnošæu -

5. a ne zna li netko svojom kuæom upravljati, kako æe se brinuti za Crkvu Božju? -

6. ne novoobraæenik da se ne bi uzoholio i pao pod osudu ðavlovu.

7. A treba da ima i lijepo svjedoèanstvo od onih vani, da ne bi u rug upao i zamku ðavlovu.

8. Ðakoni isto tako treba da budu ozbiljni, ne dvolièni, ne odani mnogom vinu ni prljavu dobitku -

9. imajuæi otajstvo vjere u èistoj savjesti.

10. I neka se najprije iskušavaju, pa onda, budu li besprigovorni, neka obavljaju službu.

11. Žene isto tako neka budu ozbiljne, ne klevetnice nego trijezne, vjerne u svemu.

12. ðakoni neka budu jedne žene muževi, neka dobro upravljaju djecom i svojim kuæama.

13. Jer oni koji dobro obavljaju službu, stjeèu èastan položaj i veliku smjelost u vjeri, vjeri u Isusu Kristu.

14. Ovo ti pišem u nadi da æu ubrzo doæi k tebi,

15. a okasnim li, da znaš kako se treba vladati u kuæi Božjoj, koja je Crkva Boga živoga, stup i uporište istine.

16. Da, po sveopæem uvjerenju, veliko je Otajstvo pobožnosti: On, oèitovan u tijelu, opravdan u Duhu, viðen od anðela, propovijedan meðu narodima, vjerovan u svijetu, uznesen u slavu.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Pobres e desafortunadas as almas que se envolvem no turbilhão de preocupações deste mundo. Quanto mais amam o mundo, mais suas paixões crescem, mais queimam de desejos, mais se tornam incapazes de atingir seus objetivos. E vêm, então, as inquietações, as impaciências e terríveis sofrimentos profundos, pois seus corações não palpitam com a caridade e o amor. Rezemos por essas almas desafortunadas e miseráveis, para que Jesus, em Sua infinita misericórdia, possa perdoá-las e conduzi-las a Ele.” São Padre Pio de Pietrelcina