1. Smiluj nam se, Gospodaru, Bože svega svijeta, i pogledaj na nas i prožmi strahom svojim sve narode!

2. Podigni ruku protiv naroda tuðinskih da spoznaju tvoju moæ.

3. Kako si se u oèima njihovim pokazao nama svetim, tako se sada u oèima našim pokaži velik prema njima.

4. Da poznaju kao što znamo i mi da nema Boga osim tebe, Gospode.

5. Obnovi znake i ponovi èudesa, proslavi ruku i desnicu svoju.

6. Probudi gnjev i srdžbu izlij, obori protivnika, uništi neprijatelja.

7. Požuri vrijeme, sjeti se prisege, i neka se slave tvoja silna djela.

8. Neka žestok oganj proždre preživjele i neka propadnu tlaèitelji puka tvojeg.

9. Satri glavu poglavarima tuðinskim koji se hvale: "Nikoga nema osim nas."

10. Okupi sva plemena Jakovljeva, vrati im baštinu kao na poèetku.

11. Smiluj se, Gospode, narodu koji se zove imenom tvojim, Izraelu, kojega si uèinio prvencem svojim.

12. Smiluj se svetom gradu svojem, Jeruzalemu, prebivalištu svome.

13. Ispuni Sion pjesmom u svoju hvalu i Svetište svoje slavom svojom.

14. Podari svjedoèanstvo svojim prvim stvorovima, ispuni proroèanstva objavljena u tvoje ime.

15. Nagradi one koji se u te uzdaju, da se proroci tvoji pokažu istiniti.

16. Uslišaj, Gospode, molitvu slugu svojih prema blagoslovu Aronovu nad pukom tvojim.

17. I da spoznaju svi na zemlji da si ti Gospod, vjeèni Bog.

18. Svako jelo želudac prima, ali je jedno slaðe od drugoga.

19. Nepce raspoznaje okus divljaèi, tako i razborito srce lažljive rijeèi.

20. Prijevarno srce boli zadaje, ali iskusan èovjek zna kako se uzvraæa.

21. Žena prima svakog muža, premda je jedna djevojka od druge bolja.

22. Ženska ljepota raduje oèi, i to je najjaèa od svih ljudskih želja.

23. Ako su dobrota i nježnost na njezinim usnama, muž joj nije kao ostali ljudi.

24. Tko ima ženu posjeduje blago: ona mu je pomoæ i stup potporni.

25. Gdje nema ograde, pokradu imanje. Tko nema žene tužan je lutalac.

26. Tko æe vjerovati razbojniku koji leti od grada do grada?

27. Tako i èovjeku koji nema gnijezda, veæ poèiva gdje ga zatekne noæ.

“É sempre necessário ir para a frente, nunca para trás, na vida espiritual. O barco que pára em vez de ir adiante é empurrado para trás pelo vento.” São Padre Pio de Pietrelcina