1. Onaj koji živi uvijek stvorio je svemir.

2. Jedini je Gospod pravedan!

3. #

4. Komu on dade moæ da iskaže djela njegova i tko æe iscrpsti èudesa njegova?

5. Tko može izmjeriti moæ velièanstva njegova i tko isprièati dokaze milosti njegovih?

6. Niti im se može štogod oduzeti niti dodati, niti se mogu iscrpsti èudesa Gospodnja.

7. Kad èovjek završi, tek je zapoèeo, i kad prestane, zbunjen je kao i uvijek.

8. Što je èovjek? Ili èemu služi? Što je njegovo dobro, a što njegovo zlo?

9. Trajnost života njegova? Sto godina vrlo je dugo.

10. A prema vjeènosti te su godine kao kap morske vode ili zrno pijeska.

11. Zbog toga je Gospod strpljiv s ljudima i obasipa ih svojim milosrðem.

12. On vidi i zna kako je bijedan njihov kraj i zato je umnožio praštanje svoje.

13. Suæut je èovjekova za bližnjega njegova, a suæut je Gospodnja za sve živo: Gospod ih kori, odgaja i pouèava te vraæa kao pastir stado svoje.

14. On je milostiv onima koji se stege drže i koji su revni u naredbama njegovim.

15. Sine, dobroèinstva ne popraæuj ukorom niti darove ujedljivim rijeèima.

16. Ne ublažava li rosa žegu? Tako je i rijeè dragocjenija od milodara.

17. I mislim, nije li rijeè bolja od dara? A oboje se nalazi u èovjeka puna milosti.

18. Luðak ne daje ništa i grdi, a zavidnikov dar peèe oèi.

19. Promisli prije nego prozboriš, traži lijeka prije bolesti.

20. Prosudi samog sebe prije nego sudiš, pa æeš naæi oprosta u èas Božjeg pohoda.

21. Ponizi se prije nego se razboliš, i kad si pogriješio, pokaj se.

22. Ne oklijevaj ispuniti zavjet na vrijeme i ne èekaj smrt da bi postupio pravedno.

23. Pripravi se prije svoga zavjeta i ne budi kao èovjek koji iskušava Gospodina.

24. Misli na srdžbu posljednjih dana i na èas osvetni kad Bog odvrati lice svoje.

25. Misli na glad u vrijeme obilja i na siromaštvo i oskudnost u dane bogatstva.

26. Vrijeme se mijenja od jutra do veèeri i sve brzo prolazi pred Gospodinom.

27. Mudrac je oprezan u svemu i u grešnim se danima èuva prijestupa.

28. Svaki koji je razuman prepoznaje mudrost i poštovat æe onoga tko je steèe.

29. Koji shvaæaju mudre besjede sami postaju mudri i obasipaju kišom prikladnih izreka.

30. Ne idi za svojim strastima, kroti svoje požude.

31. Ako zadovoljiš svoju dušu požudom, naèinit æeš od sebe ruglo neprijateljima.

32. Ne upuštaj se u raskošan život, ne miješaj se u takvo društvo.

33. Nemoj da osiromašiš gosteæi se pozajmljenim novcem kad ništa nemaš u tobolcu svojem.

“Se você tem dúvidas sobre a fé é exatamente porque tem fé!” São Padre Pio de Pietrelcina