1. Proroèanstvo nad Ninivom. Knjiga viðenja Nahuma Elkošanina.

2. Jahve je Bog ljubomoran i osvetnik! Jahve se osveæuje, gospodar srdžbe! Jahve se osveæuje svojim protivnicima, ustrajan u gnjevu na neprijatelje.

3. Jahve je spor u gnjevu, ali silan u moæi. Ne, Jahve neæe pustiti krivca nekažnjena. U vihoru i oluji put je njegov, oblaci su prašina koju podižu njegovi koraci.

4. Prijeti moru i isušuje ga, presušuje sve rijeke. ...Bašan i Karmel uvenuli su, povenuli su pupoljci Libana!

5. Pred njim se gore potresaju, bregovi se ljuljaju, zemlja se pod njim provaljuje, krug zemaljski i sve što na njem stanuje.

6. Tko može izdržati pred bijesom njegovim? Tko æe odoljeti pred gnjevnom srdžbom njegovom? Jarost se njegova kao vatra izlijeva i litice se pred njim kidaju.

7. Jahve je dobar onima koji se u njeg' uzdaju, on je okrilje u dan nevolje, poznaje one koji se njemu utjeèu

8. kada potopne vode poplave. Uništit æe one koji se protiv njega podižu, progonit æe svoje dušmane u najmrkliji mrak.

9. Što vi snujete protiv Jahve? On uništava do kraja; nevolja se neæe dva puta podiæi.

10. Kao trnovita šikara i kao pijanci na pijanki, k'o suha slama bit æe potpuno smlavljeni.

11. Iz tebe je potekao onaj koji snuje zlo protiv Jahve, savjetnik Belijala.

12. Jahve ovako govori: "Neka su spremni, neka mnogobrojni, bit æe pokošeni, uništeni. Ako sam te ponizio, neæu te odsada ponižavati.

13. A sada, razbit æu jaram koji te steže, raskidat æu tvoje okove."

14. Protiv tebe Jahve nareðuje: "Neæe više biti roda tvoga imena, iz hrama tvojih bogova istrijebit æu likove rezane i livene, a od tvog groba ruglo æu uèiniti."Livros sugeridos


“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.