1. Djeco, slušajte mene, oca svoga, i radite tako da se spasite.

2. Jer Gospod slavi oca u djeci njegovoj i uèvršæuje pravo majke nad sinovima njezinim.

3. Tko štuje oca okajava grijehe svoje,

4. i tko èasti majku svoju sabire blago.

5. Tko štuje oca radovat æe se sa svoje djece i bit æe uslišen u dan molitve svoje.

6. Tko èasti oca svojeg, dugo živi; tko èini radost majci svojoj sluša Gospoda.

7. On služi roditeljima svojim kao svojim gospodarima.

8. Sine moj, rijeèju i djelom štuj oca svoga da te od njega stigne blagoslov.

9. Jer blagoslov oèev uèvršæuje kuæu djeci, a majèina kletva temelje im ruši.

10. Ne traži èasti u sramoti oca svojeg, jer ti oèeva sramota nije na èast.

11. Jer èovjeku dolazi èast od poèasti oca njegova, a prezrena majka sramota je djeci.

12. Sine moj, pomozi oca svoga u starosti i ne žalosti ga za života njegova.

13. Ako mu i razum klone, budi blag s njime i ne grdi ga ti, koji si u punoj snazi.

14. Jer, ne zaboravlja se milost prema ocu, veæ se uraèunava u oprost grijeha.

15. U danima tvoje nevolje Gospod æe te se sjetiti: kao što se led topi na suncu, tako æe se iskopnjeti tvoji grijesi.

16. Od hulitelja nije bolji tko prezire oca, i Gospod proklinje onoga tko vrijeða majku.

17. Sine moj, budi krotak u poslu svojem, i bit æeš voljeniji nego onaj koji darove dijeli.

18. Što si veæi to se veæma ponizi da naðeš milost u Gospoda.

19. Jer veliko je milosrðe Božje i poniznima otkriva tajnu svoju.

20. Iako je velika moæ Gospoda, on prima poèast poniznih.

21. Ne idi za onim što ti je previsoko i ne istražuj ono što je iznad tvojih snaga.

22. Trsi se duhom svojim oko onoga što ti je dano i ne bavi se pojavama otajstvenim.

23. Ne trudi se oko onog što je iznad tvoje snage, jer i ono èemu su te uèili veæ je pregolemo za um ljudski.

24. Mnoge veæ zavede njihova umišljenost, i opaka uobraženost iskrivi im misli.

25. #

26. Tvrdokorno srce u zlu završava, i tko pogibelj ljubi, u njoj i propada.

27. Tvrdokorno srce otešèalo je od nevolja, i grešnik gomila grijeh na grijeh.

28. Nema lijeka bolesti oholnika, jer se opaèina u njem ukorijenila.

29. Srce razborita èovjeka razmišlja o izrekama, i pažljivo uho san je mudracu.

30. Kao što voda gasi uzbuktali oganj, tako i milosrðe èisti od grijeha.

31. Tko dobroèinstva uzvraæa misli na buduænost, i u èasu svojeg pada naæi æe potporu.

“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina