1. Mudrost uzvisuje glavu siromahu i posaðuje ga meðu knezove.

2. Ne hvali èovjeka po oblièju njegovu i ne preziri nikoga zbog njegova izgleda.

3. Malena je pèela meðu stvorovima krilatim, ali ona daje slast najslaðu.

4. Ne uznosi se zbog odjeæe koju nosiš niti se uznosi zbog svojih poèasti; jer èudesna su djela Gospodnja, iako su skrivena ljudima.

5. Èesto su kraljevi sjedili na tlima, a neznanac je stekao krunu.

6. I èesto su moænici bili jako poniženi i odliènici potpali pod tuðu vlast.

7. Ne optužuj prije nego što istražiš, prvo promisli, pa onda ukori.

8. Ne odgovaraj prije nego si èuo i ne miješaj se usred govora.

9. Ne prepiri se o onome što te se ne tièe i ne miješaj se u svaðu grešnika.

10. Sine moj, ne preuzimaj previše poslova; ako ih umnožiš, neæeš proæi bez kazne; ma koliko se žurio, neæeš stiæi, niti æeš trkom uteæi.

11. Èovjek se trudi, muèi i hiti, da bi još više zaostao.

12. Postoji slab èovjek koji moli pomoæ, bez snage i pun nevolje, ali ga Gospod milostivo gleda i podiže iz njegove bijede.

13. Uzdiže glavu njegovu i mnogi mu se dive.

14. Dobro i zlo, život i smrt, siromaštvo i bogatstvo - sve dolazi od Gospoda.

15. #

16. #

17. Dar Gospodnji ostaje u pobožnika, i naklonost æe ih Gospodnja dovijeka pratiti.

18. Ima ih koji se obogate pomnjom i škrtošæu, i evo što im je plaæa:

19. doðe dan kad kažu: "Naðoh mir, i sad æu uživati svoja dobra", ali ne znaju koliko æe trajati: morat æe dobra svoja ostaviti drugom i umrijeti.

20. Ustraj u dužnosti svojoj, i neka ti je mila, i u svojem radu ostari.

21. Ne èudi se djelima grešnikovim; uzdaj se u Gospoda i ustraj u svom poslu, jer tako je lako Gospodu iznenada i zaèas obogatiti siromaha.

22. Blagoslov je Gospodnji plaæa pobožniku: brzo se rastvara cvijet blagoslova.

23. Ne reci: "Što mi još treba? I kakav me probitak èeka?"

24. Ne reci: "Imam svega dosta, kakvo me odsad zlo može zadesiti?"

25. U vrijeme dobra zlo se zaboravlja, i u vrijeme nesreæe ne pamti se sreæa.

26. Jer Gospodu je lako u dan smrtni platiti èovjeku prema èinima njegovim.

27. U vrijeme nevolje naslade se zaboravljaju, u posljednjem èasu otkrivaju se djela èovjekova.

28. Prije smrti ne zovi nikoga sretnim, jer se tek na svom koncu spoznaje èovjek.

29. Ne uvodi svakoga èovjeka u kuæu svoju, jer mnogovrsne su u spletkara zamke.

30. Srce je oholièino jarebica-mamljivica u krletki, i kao uhoda vreba on tvoju propast.

31. Klevetnik izvræe dobro u zlo i baca ljagu na samu krepost.

32. Od jedne iskre nastaje ognjište puno žara, a grešnik vreba da prolije krv.

33. Èuvaj se opakoga, jer on zlo snuje, da ti ne nanese vjeènu sramotu.

34. Uvedi tuðinca u kuæu, i on æe donijeti nevolju i otuðiti te od tvojih.

“Os corações fortes e generosos não se lamentam, a não ser por grandes motivos e,ainda assim,não permitem que tais motivos penetrem fundo no seu íntimo.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina