1. Ne bori se s velikašem, da mu ne padneš u šake.

2. Ne pravdaj se s bogatašem, da se ne pokaže težim od tebe. Jer zlato je veæ mnoge uništilo i zavelo srce kraljevima.

3. Ne prepiri se s èovjekom hitra jezika i ne meæi mu drva na vatru.

4. Ne šali se s neodgojenim èovjekom, da ti ne bi uvrijedio predaka.

5. Ne sramoti èovjeka koji se obratio od grijeha; sjeti se da smo svi krivci.

6. Ne prezri starca èovjeka, jer æe i od nas neki ostarjeti.

7. Ne likuj nad preminulim; sjeti se da svi umiremo.

8. Ne odbacuj razgovora mudrih, nego razmišljaj o njihovim izrekama, jer æeš tako steæi nauk i umijeæe za službu velikašima.

9. Ne podcjenjuj govora staraca, jer oni su uèili od svojih roditelja, a od njih æeš se ti nauèiti razboru i u pravo vrijeme odgovarati.

10. Ne raspiruj ugljevlja grešnikova, da se ne ožežeš njegovim plamenom.

11. Ne dopusti da te rugaè razgnjevi i postavi ti zamku tvojim vlastitim rijeèima.

12. Ne uzajmljuj èovjeku moænijem od sebe; ako si uzajmio, kao da si izgubio.

13. Ne jamèi preko svojih moguænosti; ako si jamèio, misli kako æeš platiti.

14. Ne parbi se sa sucem, jer æe mu dosuditi po volji.

15. Ne idi na put s pustolovom, da ti se on ne natovari: jer on æe èiniti po svojoj volji, i njegova æe ludost obojicu upropastiti.

16. S èovjekom gnjevnim ne zameæi svaðe i ne putuj s njim po pustinji, jer njemu nije ništa proliti krv, i na mjestu gdje nema pomoæi ubit æe te.

17. Luðaka ne pitaj za savjet, jer ne može saèuvati tajne.

18. Ne pokazuj tajne pred tuðinom, jer ne znaš što æe se izleæi.

19. Ne otkrivaj svoga srca svakom èovjeku i ne oèekuj dobra od svakoga.

“A prática das bem-aventuranças não requer atos de heroísmo, mas a aceitação simples e humilde das várias provações pelas quais a pessoa passa.” São Padre Pio de Pietrelcina