1. Milosrðe èini tko uzajmljuje svojem bližnjemu; i tko mu pomaže vrši zapovijedi.

2. Uzajmljuj bližnjemu kad je u potrebi i opet vraæaj bližnjemu u pravo vrijeme.

3. Èvrsto drži svoju rijeè i budi mu vjeran, pa æeš u svako vrijeme dobiti što ti treba.

4. Mnogi smatraju zajam dobitkom i zadaju jad onima koji su im pomogli.

5. Dok ne dobije, ruku mu ljubi i ponizno zbori o bogatstvu bližnjega, ali na dan naplate on odgaða rok, udara u jadikovke i krivnju baca na zla vremena.

6. Mogne li, vrati jedva polovicu, a i to valja smatrati dobitkom. Ne plati li, valja oteti od njegova - i eto neprijatelja bez potrebe: vraæa on kletvama i svaðama, umjesto èašæu uzvraæa prezirom.

7. Mnogi se stoga, ne zbog zloæe, ustežu davati zajam: boje se da ne budu nezasluženo opljaèkani.

8. Ali sa siromahom budi velikodušan i ne pusti ga da èeka na tvoj milodar.

9. Zbog Božje zapovijedi pomozi siromahu; ako je potrebit, ne pusti ga praznih ruku.

10. Radije izgubi novce na brata ili prijatelja nego da ti propadaju hrðajuæi pod kamenom.

11. Uloži blago svoje po zapovijedima Svevišnjega, i bit æe ti probitaènije nego samo zlato.

12. Uloži milostinju u svoje riznice, i ona æe te izbaviti od svake nevolje:

13. bolje æe se boriti za te pred neprijateljem negoli èvrsti štit i teško koplje.

14. Dobar èovjek jamèi za bližnjega svoga, a tko je izgubio osjeæaj stida, ostavlja ga na cjedilu.

15. Ne zaboravljaj jamcu uslugu njegovu, jer je dušu svoju dao za tebe.

16. Grešnik se ne brine za dobra jamèeva, i nezahvalnik zaboravlja svojeg izbavitelja.

17. Jamèenje je upropastilo mnoge sretne ljude i razbacalo ih kao morske valove.

18. Istjeralo je iz doma ljude bogate, koji onda lutaju meðu tuðim pucima.

19. Grešnik koji se upušta u jamèenje radi laka dobitka - potpada pod sud.

20. Pomozi bližnjemu koliko god možeš, ali pazi da se i sam ne upropastiš.

21. Prve su životne potrebe voda, kruh, odijelo i kuæa, da se sram pokrije.

22. Bolje je živjeti siromaški pod krovom od dasaka nego se gostiti gospodski u tuðoj kuæi.

23. Budi zadovoljan imao malo ili mnogo, pa neæeš slušati ukore ukuæana.

24. Težak je život iæi od kuæe do kuæe, i gdje god se zaustaviš, ne smiješ usta otvoriti;

25. tuðinac si i poznaj okus poniženja, a osobito zvuk gorkih rijeèi:

26. "Hajde, tuðinèe, postavi stol, i ako imaš što, daj mi jesti."

27. "Odlazi, tuðinèe, ustupi mjesto èasnijemu, dolazi mi brat i treba mi kuæa."

28. Teško je umnu èovjeku kad mu predbace gostoprimstvo i pogrde ga kao vjerovnika.

“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina