1. Aki megtartja a törvényt, sok áldozatot hoz, közösségi áldozatot, aki a parancsokhoz igazodik.

2. Ételáldozatot mutat be az, aki szeret, s aki alamizsnát ad, az hálaáldozatot.

3. Hagyd el gonoszságod, s tetszésre lelsz az Úrnál, elhagyni a jogtalanságot vétségért engesztelõ áldozat.

4. Ne jelenj meg üres kézzel az Úr elõtt, mert Isten parancsa írja ezt mind elõ.

5. Az igaz áldozata öröm az oltárnak, kellemes illata felszáll az Úr elé.

6. Kedves az igaz ember áldozata, nem felejti el az Úr, amit felajánl neki.

7. Dicsõítsd meg az Urat nagylelkûségeddel, s ne légy fukar, amikor elsõ termésed feláldozod.

8. Mosolygó arccal hozd minden adományod, s légy vidám, amikor a tizedet adod.

9. Úgy adj az Úrnak, ahogy õ ad neked, adakozó kedvvel, tehetséged szerint.

10. Mert az Úr megfizet: hétannyit ad vissza.

11. Hagyd a vesztegetést, azt nem fogadja el, ne bízzál jogtalanul szerzett adományban.

12. Az Úr igaz bíró: nem nézi az ember személyét,

13. és nem részrehajló a szegény kárára; meghallgatja azt, aki balsorsában kéri.

14. Nem utasítja el az árva könyörgését, sem az özvegyet, aki tele van panasszal.

15. Az özvegynek a könnye, mely arcán végigpereg, és a zokogása nem az ellen szól-e, aki azt okozta?

16. Aki szívbõl szolgálja, azt az Úr elfogadja, s az imádsága a felhõkig hatol fel.

17. A nyomorgók jajszava áthatol a felhõkön, és nem csendesül, amíg el nem éri célját.

18. Nem tágít, amíg rá nem tekint a Magasságbeli, s amíg nem szolgáltat neki igazságot.

19. És az Úr nem késik: türelmes hozzájuk,

20. amíg meg nem töri elnyomóik derekát, amíg vissza nem fizet a pogány népeknek,

21. amíg a dölyfösök hadát szét nem veri, amíg el nem töri a gúnyolódók botját,

22. amíg tettéért meg nem fizet az embernek, a viselkedéséért, álnoksága szerint,

23. amíg igazságot nem szolgáltat népének, és örömet nem szerez neki irgalmában.

24. Az elnyomás idején jó az Úr irgalma, mint a záporesõ a szárazság idején.

“Os corações fortes e generosos não se lamentam, a não ser por grandes motivos e,ainda assim,não permitem que tais motivos penetrem fundo no seu íntimo.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina