1. Fiam, a szegénytõl el ne vedd kenyerét, s ne hagyd elepedni az elnyomott szemét.

2. Ne nézd el, hogyha szenved az éhezõ, és a tanácstalant ne keserítsd meg.

3. A szerencsétlenhez ne légy kemény szívû, ne hagyd epekedni adományod után.

4. Ne utasítsd el a gyámoltalan szegényt, a szûkölködõtõl ne fordítsd el arcod.

5. Ne fordítsd el szemed a szükségben levõtõl, s ne adj neki okot, hogy átkot szórjon rád.

6. Mert hogyha megátkoz lelke fájdalmában, meghallgatja átkát a Teremtõ.

7. Légy rajta, hogy szeressen az (egész) közösség, s a rangosak elõtt hajtsd meg a fejedet.

8. Figyelj oda a szegény szavára s viszonozd szívesen köszönését.

9. Üldözõi elõl mentsd meg, kit üldöznek, és ne légy gyáva, amikor ítélkezel.

10. Az árvákhoz olyan légy, mintha apjuk volnál, s mintha férjük volnál, légy olyan az özvegyekhez. Így leszel a Magasságbeli fia, és õ jobban fog szeretni tégedet, mint tulajdon anyád.

11. A bölcsesség jóra neveli fiait, s aki keresi, azt mind fölemeli.

12. Aki szereti, az az életet szereti, öröm tölti el, aki reggeltõl keresi.

13. Aki birtokba veszi, dicsõség örököse, és megáldja az Úr, bárhová visz útja.

14. Szentélyben szolgálnak, akik szolgálják õt, és akik szeretik, azok az Úr kedveltjei.

15. Aki rá hallgat, az helyesen ítél, biztonságban van, aki közelében lakik.

16. Aki benne bízik, örökségül kapja, még utódai is örülhetnek neki.

17. Kanyargós utakon vezeti elõször, hagyja, hogy félelem s rettegés szállja meg. Addig fegyelmezi, míg megbízhat benne, és próbára teszi törvényei révén.

18. Aztán újra egyenes utakon vezérli, s kinyilatkoztatja elõtte titkait.

19. Ha eltántorodik, akkor cserben hagyja, s odadobja martalékul szenvedélyeinek.

20. Fiam, mérd fel helyzetedet és kerüld a rosszat, és saját magadért sose szégyenkezzél.

21. Van szégyenérzet, ami bûnnek melegágya, s van szégyenérzet, ami dicsõség és kegyelem.

22. Ne légy túl szigorú önmagaddal szemben, s ne kelljen vesztedre szégyellned magadat.

23. Ne hallgass, ha szavad mentségül szolgálhat, s ne rejtsd véka alá a bölcsességedet.

24. Mert hát a bölcsesség a szóban nyilvánul meg, az okosság pedig a nyelv válaszában.

25. Az igazságnak sohase mondj ellent, tudatlanságodért bízvást szégyenkezhetsz.

26. Bûnödet ne szégyelld sose megvallani, és ne szegülj szembe a folyó sodrával.

27. Félkegyelmûnek ne állj szolgálatába, ne keresd a hatalmasok kegyét, ha döntesz.

28. Halálod napjáig küzdj az igazságért, maga Isten, az Úr harcol akkor érted.

29. Ne légy nagyot mondó, nyelveddel hõsködõ, mihaszna, és hanyag a munkádban.

30. Ne légy a házadban bátor, akár az oroszlán, a szolgáddal szemben pedig gyáva.

31. Ne nyisd ki a kezed, hogy elvégy valamit, s ne csukd össze, amikor adakoznod kéne.

O Pai celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem”. São Padre Pio de Pietrelcina