1. Fiule, nu lipsi viaţa celui sărac şi nu refuza ochii în aşteptare!

2. Nu întrista sufletul celui flămând şi nu-l mânia pe om în dificultatea sa.

3. Nu tulbura inima mâniată şi nu refuza darul celui nevoiaş!

4. Nu refuza cererea celui strâmtorat şi nu-ţi întoarce faţa de la cel sărac!

5. De la cel care-ţi cere, nu-ţi întoarce ochii şi nu da spaţiu omului să te blesteme!

6. Căci dacă te blestemă în amărăciunea sufletului său, cel care l-a făcut va asculta cererea lui.

7. Fă-te plăcut în adunare şi înaintea celui mare pleacă-ţi capul!

8. Înclină-ţi urechea către cel sărac şi răspunde cu blândeţe la salut!

9. Scoate-l pe cel nedreptăţit din mâna celui care nedreptăţeşte şi să nu ai inima mică atunci când judeci!

10. Fii ca un tată pentru orfani şi ca un bărbat pentru mama lor şi vei fi ca fiul Celui Preaînalt! El te va iubi mai mult decât mama ta!

11. Înţelepciunea îşi înalţă fiii şi poartă de grijă celor care o caută!

12. Cel care o iubeşte iubeşte viaţa şi cei care se trezesc de dimineaţă pentru ea vor fi umpluţi de bucurie.

13. Cel care o stăpâneşte va moşteni gloria şi, oriunde merge, Domnul îl binecuvântează.

14. Cei care-i aduc cult îi slujesc Celui Sfânt şi pe cei care o iubesc, Domnul îi iubeşte.

15. Cel care ascultă de ea va judeca neamuri şi cel care-i acordă atenţie va locui în linişte.

16. Dacă cineva se încrede, o va moşteni şi descendenţii o vor poseda.

17. Căci la început va merge cu el pe căi întortocheate, va aduce asupra lui teamă şi frică, îl va chinui cu educaţia ei până când se va încrede în sufletul lui şi-l va pune la încercare cu cele drepte ale sale.

18. Şi iar se va întoarce la el pe [cale] dreaptă, îl va bucura şi-i va dezvălui cele ascunse ale sale.

19. Dacă rătăceşte, îl va părăsi şi-l va lăsa în căderea lui. Pudoarea şi respectul uman

20. Observă timpul şi păzeşte-te de rău şi te vei ruşina de viaţa ta!

21. Există o ruşine care duce la păcat şi o ruşine care este glorie şi har.

22. Nu-ţi pune faţa împotriva sufletului tău şi nu te ruşina spre căderea ta!

23. Nu-ţi reţine cuvântul în timpul nevoii! Nu-ţi ascunde înţelepciunea spre frumuseţe!

24. Căci în cuvânt este cunoscută înţelepciunea şi educaţia, în vorbirea limbii.

25. Nu vorbi împotriva adevărului şi ruşinează-te de lipsa ta de educaţie!

26. Nu te ruşina să-ţi mărturiseşti păcatele şi nu te opune curgerii râului!

27. Nu te supune omului nebun şi nu-ţi pune faţa pentru cel puternic!

28. Luptă până la moarte pentru adevăr şi Domnul Dumnezeu se va război pentru tine!

29. Nu fi îndrăzneţ cu limba ta, leneş şi neglijent în lucrările tale!

30. Nu fi ca un leu în casa ta şi bănuitor cu cei din casa ta!

31. Să nu fie mâna ta întinsă pentru a lua şi închisă pentru a restitui!

“O amor nada mais é do que o brilho de Deus nos homens”. São Padre Pio de Pietrelcina