1. Synu, nie odmawiaj biedakowi rzeczy niezbędnych do życia i oczu potrzebującego nie męcz zwlekaniem!

2. Nie dręcz duszy głodnego i nie pobudzaj do gniewu człowieka w jego niedostatku!

3. Serca rozgniewanego w większy zamęt nie wprowadzaj i nie zwlekaj z datkiem dla potrzebującego!

4. Nie odpychaj żebrzącego w strapieniu, a od ubogiego nie odwracaj swej twarzy!

5. Nie odwracaj oka od proszącego i nie dawaj człowiekowi sposobności, aby cię przeklinał.

6. Gdy bowiem przeklnie cię w gorzkości duszy, Ten, co go stworzył, wysłucha jego życzenia.

7. Czyń siebie godnym kochania w zgromadzeniu, a przed władcą skłaniaj głowę!

8. Nakłoń ucha swego biednemu i łagodnie odpowiedz mu spokojnymi słowami!

9. Wyrwij krzywdzonego z ręki krzywdzącego, a gdy sądzić będziesz, nie bądź małodusznym!

10. Bądź ojcem dla sierot, jakby mężem dla ich matki, a staniesz się jakby synem Najwyższego, i miłować cię On będzie bardziej niż twoja matka.

11. Mądrość wywyższa swych synów i ma pieczę o tych, którzy jej szukają.

12. Kto ją miłuje, miłuje życie, a kto dla niej rano wstaje, będzie napełniony weselem.

13. Kto ją posiądzie, odziedziczy chwałę, a gdzie ona wejdzie, tam Pan błogosławi.

14. Którzy jej służą, oddają cześć Świętemu, a miłujących ją Pan będzie miłował.

15. Kto jej słucha, sądzić będzie narody, a kto do niej się przykłada, mieszkać będzie spokojnie.

16. Kto jej zaufa, ten ją odziedziczy i posiadać ją będą jego pokolenia.

17. W początkach powiedzie go trudnymi drogami, bojaźnią i strachem go przejmie, dręczyć go będzie swoją nauką, aż nabierze zaufania do jego duszy i wypróbuje go przez swe nakazy;

18. następnie powróci do niego po drodze gładkiej i rozraduje go, i odkryje mu swe tajemnice.

19. A jeśliby zszedł na bezdroża, opuści go i odda w moc jego upadku.

20. Uważaj na okoliczności i strzeż się złego, a nie będziesz się wstydził samego siebie.

21. Jest bowiem wstyd, co grzech sprowadza, i wstyd, który jest chwałą i łaską.

22. Nie miej względu na osobę ze szkodą dla swej duszy i nie wstydź się aż tak, by to było twoim upadkiem.

23. Nie powstrzymuj mowy, gdy jej potrzeba,

24. mądrość bowiem poznaje się z mowy, a naukę - ze słów języka.

25. Nie sprzeciwiaj się prawdzie, ale wstydź się swej nieumiejętności!

26. Nie wstydź się wyznać swych grzechów, a nie zmagaj się z prądem rzeki!

27. Nie płaszcz się przed człowiekiem głupim i nie kieruj się względem na osobę władcy.

28. Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o ciebie.

29. Nie bądź odważny w języku, a gnuśny i leniwy w swych czynach.

30. Nie bądź jak lew we własnym domu: nie podejrzewaj domowników z urojonych przyczyn.

31. Nie miej ręki wydłużonej do brania, a do dawania - skróconej.

Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina