1. Így tesz mind, aki az Urat féli: eljut a bölcsességre a törvény ismerõje.

2. Elébe siet, mint egy édesanya, mint ifjú feleség, úgy fogadja.

3. Az értelem kenyerével eteti és a bölcsesség vizét nyújtja neki italul.

4. Reá támaszkodik, s nem inog meg lába, benne reménykedik és nem csalatkozik.

5. Felmagasztalja a többi ember fölé, a gyülekezetben kinyitja a száját.

6. Az örömöt és az ujjongás koszorúját elnyeri, és örök hírnévvel ajándékozza meg.

7. A közönségesek nem veszik birtokba, az istentelenek soha nem láthatják.

8. Elérhetetlenül messze van a gõgtõl, s hazug embereknek nem jut az eszükbe.

9. Dicsérete nem illik az istentelen szájába, akinek az Úr nem adott rá megbízatást.

10. A bölcs ajka dicsõítõ éneket zeng majd, és maga az Úr fogja vezényelni.

11. Ne mondd: "A bûnöm az Úrtól származik", mert õ nem hoz létre semmit, amit gyûlöl.

12. Ne mondd: "Bukásomat neki köszönhetem", mert gonosz emberre neki nincs szüksége.

13. Az Úr gyûlöl mindent, ami rossz, s azok sem szeretik, akik õt tisztelik.

14. Õ teremtette a kezdet kezdetén az embert, és saját döntése hatalmába adta.

15. Módodban áll, hogy megtartsd a parancsokat, hogy hûséges légy, megvan a hatalmad.

16. Eléd öntötte a tüzet és a vizet, amire vágyol, az után nyújtsd a kezed.

17. Az ember elõtt ott az élet és a halál, megadatik neki, amit választ magának.

18. Mert igen gazdag az Isten bölcsessége, erõs a hatalma, s mindig lát mindent.

19. Szeme azokon van, akik õt tisztelik, ismeri az ember minden egyes tettét.

20. Senkinek sem adott parancsot a rosszra, sem pedig engedélyt arra, hogy vétkezzék.

“Nas tentações, combata com coragem! Nas quedas, humilhe-se mas não desanime!” São Padre Pio de Pietrelcina