1. Ten, co Pana się boi, będzie tak czynił, a kto trzyma się Prawa, posiądzie mądrość.

2. Jak matka wyjdzie ona naprzeciw niego i jak młoda małżonka go przyjmie.

3. Nakarmi go chlebem rozumu i napoi go wodą mądrości.

4. Oprze się on na niej i nie upadnie, zbliży się do niej i nie będzie zawstydzony.

5. Wywyższy ona go ponad jego bliskich i pośród zgromadzenia otworzy mu usta.

6. Znajdzie on wesele i wieniec uniesienia, i wieczne imię odziedziczy.

7. Bezrozumni ludzie jej nie posiądą i nie będą jej widzieli grzesznicy.

8. Daleka jest od pychy, a kłamcy o niej nie przypomną sobie.

9. W ustach grzesznika hymn pochwalny nie jest stosowny, ponieważ nie od Pana pochodzi.

10. Albowiem tylko mędrzec hymn pochwalny wypowie, a Pan nim pokieruje.

11. Nie mów: Pan sprawił, że zgrzeszyłem, czego On nienawidzi, tego On nie będzie czynił.

12. Nie mów: On mnie w błąd wprowadził, albowiem On nie potrzebuje grzesznika.

13. Pan nienawidzi wszystkiego, co wstrętne, i nie pozwala, by ci, którzy się Go boją, mieli z tym styczność.

14. On na początku stworzył człowieka i zostawił go własnej mocy rozstrzygania.

15. Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania: a dochować wierności jest Jego upodobaniem.

16. Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę.

17. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane.

18. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko.

19. Oczy Jego patrzą na bojących się Go - On sam poznaje każdy czyn człowieka.

20. Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina