1. Dobro je ime bolje od velika bogatstva, i bolja je naklonost od srebra i zlata.

2. Bogataš se i siromah sreæu: obojicu ih Jahve stvori.

3. Pametan èovjek vidi zlo i skrije se, a glupaci idu bezbrižno i trpe kaznu.

4. Nagrada je poniznosti strah Gospodnji, bogatstvo, èast i život.

5. Trnje i zamke su na putu varalici: tko èuva život svoj, daleko je od oboga.

6. Upuæuj dijete prema njegovu putu, pa kad i ostari, neæe odstupiti od njega.

7. Bogataš vlada nad siromasima, a dužnik je sluga vjerovniku.

8. Tko sije nepravdu, žanje nesreæu, i šiba njegova gnjeva udarit æe njega samog.

9. Milostivo se oko blagoslivlje, jer daje od svog kruha siromahu.

10. Otjeraj podsmjevaèa i prestat æe svaðe i nestat æe nesloga i pogrda.

11. Jahve ljubi èisto srce, i tko je ljubeznih usana, kralj mu je prijatelj.

12. Pogled Jahvin èuva znanje, Jahve pomuæuje rijeèi bezbožnika.

13. Lijenèina veli: "Lav je vani, nasred trga poginuo bih."

14. Duboka jama usta su preljubnice, i na koga se Jahve srdi, pada onamo.

15. Ludost prianja uza srce djetinje: šiba pouke otklanja je od njega.

16. Tko tlaèi siromaha, taj mu koristi; tko daje bogatašu, samo mu šteti.

17. Rijeèi mudraca: Prigni uho svoje i èuj rijeèi moje i upravi svoje srce mojem znanju,

18. jer milina je ako ih èuvaš u nutrini svojoj, i kad ti budu sve spremne na usnama tvojim.

19. Da bi uzdanje tvoje bilo u Jahvi, upuæujem danas i tebe.

20. Napisah ti trideset što savjeta što pouka

21. da te pouèim rijeèima istine, da uzmogneš pouzdanim rijeèima odgovoriti onomu tko te zapita.

22. Nemoj pljaèkati siromaha zato što je siromah i ne gazi ubogoga na sudu.

23. Jer æe Jahve parbiti parbu njihovu i otet æe život onima koji ga njima otimlju.

24. Ne druži se sa srditim i ne idi s èovjekom jedljivim

25. da se ne bi privikao na staze njegove i namjestio zamku duši svojoj.

26. Ne budi meðu onima koji daju ruku, koji jamèe za dugove:

27. ako nemaš èime nadoknaditi, zašto da ti oduzmu i postelju ispod tebe?

28. Ne pomièi prastare meðe koju su postavili oci tvoji.

29. Jesi li vidio èovjeka vièna poslu svom: takav ima pristup kraljevima i ne služi prostacima.


“Deus quer que as suas misérias sejam o trono da Sua misericórdia.” São Padre Pio de Pietrelcina