1. Ne zavidi opakim ljudima niti želi da budeš s njima.

2. Jer im srce smišlja nasilje i usne govore o nedjelu.

3. Mudrošæu se zida kuæa i razborom utvrðuje,

4. i po znanju se pune klijeti svakim blagom dragocjenim i ljupkim.

5. Bolji je mudar od jakoga i èovjek razuman od silne ljudine.

6. Jer s promišljanjem se ide u boj i pobjeda je u mnoštvu savjetnika.

7. Previsoka je bezumnomu mudrost: zato na sudu ne otvara usta svojih!

8. Tko smišlja zlo zove se uèitelj podmukli.

9. Ludost samo grijeh snuje, i podrugljivac je mrzak ljudima.

10. Kloneš li u dan bijede, bijedna je tvoja snaga.

11. Izbavi one koje vode u smrt; i spasavaj one koji posræuæi idu na stratište.

12. Ako kažeš: "Nismo za to znali", ne razumije li onaj koji ispituje srca? I ne znade li onaj koji ti èuva dušu? I ne plaæa li on svakomu po njegovim djelima?

13. Jedi med, sine moj, jer je dobar, i saæe je slatko nepcu tvome.

14. Takva je, znaj, i mudrost tvojoj duši: ako je naðeš, našao si buduænost i nada tvoja neæe propasti.

15. Ne postavljaj, opaki, zasjede stanu pravednikovu, ne èini nasilja boravištu njegovu;

16. jer padne li pravednik i sedam puta, on ustaje, a opaki propadaju u nesreæi.

17. Ne veseli se kad padne neprijatelj tvoj i ne klièi srcem kada on posræe,

18. da ne bi vidio Jahve i za zlo uzeo i obratio srdžbu svoju od njega.

19. Nemoj se srditi zbog zloèinaca, nemoj zavidjeti opakima,

20. jer zao èovjek nema buduænosti, svjetiljka opakih gasi se.

21. Boj se Jahve, sine moj, i kralja: i ne buni se ni protiv jednoga ni protiv drugoga.

22. Jer iznenada provaljuje nesreæa njihova i tko zna kad æe doæi propast njihova.

23. I ovo je od mudraca: Ne valja biti pristran na sudu.

24. Tko opakomu veli: "Pravedan si", proklinju ga narodi i kunu puci;

25. a oni koji ga ukore nalaze zadovoljstvo, i na njih dolazi blagoslov sreæe.

26. U usta ljubi tko odgovara pošteno.

27. Svrši svoj posao vani i uredi svoje polje, potom i kuæu svoju zidaj.

28. Ne svjedoèi lažno na bližnjega svoga: zar æeš varati usnama svojim?

29. Ne reci: "Kako je on meni uèinio, tako æu i ja njemu; platit æu tom èovjeku po djelu njegovu!"

30. Prolazio sam mimo polje nekog lijenèine i mimo vinograd nekog luðaka,

31. i gle, sve bijaše zaraslo u koprive, i sve pokrio èkalj, i kamena ograda porušena.

32. Vidjeh to i pohranih u srcu, promotrih i uzeh pouku:

33. "Još malo odspavaj, još malo odrijemaj, još malo podvij ruke za poèinak,

34. i doæi æe tvoje siromaštvo kao skitaè i oskudica kao oružanik!"

A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina