1. Halál, mily keserû dolog rád gondolni, az embernek, aki nyugton ül házában, gondtalanul él, mindenben szerencsés, s még elég erõs ahhoz, hogy egyedül egyék.

2. Halál, milyen jó, hogy elküldenek ahhoz, aki szerencsétlen, s fogytán az ereje, az elaggott õszhöz, kit gondok gyötörnek, aki zsörtölõdik, s már nincsen türelme.

3. Ne ijedj meg, amikor "állj!"-t kiált a halál, ez minden elõdödnek s utódodnak vége.

4. Úr adta sorsa ez minden élõnek, miért ócsárolnád a Magasságbeli végzését, hogy ezer év vagy száz, vagy talán csak tíz? Nincs az alvilágban panasz az életért.

5. Hitvány fiak a bûnösök fiai, akik a gonoszok házába járnak.

6. Amit gyermekeik örökölnek, elvész, és magzataikat gyalázat kíséri.

7. Fiai szidják az istentelen apát, neki köszönhetik, hogy megvetik õket.

8. Istentelen férfiak, jaj nektek, mivel eltértek a Magasságbeli Isten törvényétõl!

9. Amikor születtek, átokra születtek, s amikor meghaltok, átok lesz sorsotok.

10. Ami a földbõl való, visszatér a földbe, így az istentelen is az átokból a pusztulásba.

11. Az emberek gyásza a testet illeti, a bûnös átkozottnak a neve is kivész.

12. Vigyázz a nevedre, az végig elkísér, sokkal biztosabban, mint ezer drága kincs.

13. Ami jó az életben, az rövid ideig tart, de a becsületes név örökre megmarad.

14. Gyermekeim, tartsátok meg békében a tanításom! Az elrejtett bölcsességnek s kincsnek, e kettõnek vajon mi haszna van?

15. Jobb, ha balgaságát rejti el valaki, mint ha bölcsességét titkolja az ember.

16. Ahogy tanítottam, úgy legyetek szemérmesek, mert nem mindig illõ a szemérmesség, szégyenkezni sem mindig helyénvaló.

17. Apád s anyád elõtt szégyelld bujaságod, a király és hatalmas elõtt a hazugságot,

18. a bíró és a tanácsos elõtt a vétséget, a közösség és a nép elõtt a kihágást,

19. a barát és a pajtás elõtt a hûtlenséget, lakóhelyed elõtt, ha loptál valamit,

20. Isten igazsága, s a szövetség elõtt szégyelld, ha könyököd asztalra támasztod,

21. hogyha ajándékot kínálsz és megvetik, hogyha köszöntenek és nem adsz rá választ,

22. hogyha tekinteted rossz asszonyra veted, hogyha hazád fiát eltaszítod,

23. ha elsajátítod más járandóságát, vagy az ajándékot, amit neki szántak, ha szemed más férfi asszonyán járatod,

24. hogyha bizalmaskodsz a szolgálólánnyal - vigyázz, ne közelíts a fekvõhelyéhez! -

25. Szégyelld, ha becsmérlõ szóval illeted barátod, ha méltatlankodsz, mikor adakozol,

26. hogyha továbbadod, amit hallottál, s bizalmas tárgyalás titkát kifecseged.

27. Akkor valóban van benned szégyenérzet, és tetszésre találsz minden ember elõtt.

“Faltar com a caridade¨¦ como ferir a pupila dos olhos de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina