1. Asztalfõre tettek? Ne bízd el magadat! Légy közöttük olyan, mint egy a sok közül. Viseld gondjukat, azután leülhetsz.

2. Ha már megtetted a kötelességedet, akkor foglalj helyet. Így örülhetsz velük és a lelkületed miatt tied a koszorú.

3. Idõsebb korodhoz illõen szólalj fel, ne kérkedj tudásoddal, ne zavard a zenét.

4. Amíg énekelnek, ugyan ki társalog, és tudását rosszkor ki fitogtatja?

5. Mint valami rubin az arany ékszeren, olyan a szép nóta borozgatás közben.

6. Mint a smaragd pecsétkõ aranyfoglalatban, olyan a dalolás a pompás bor mellett.

7. Ifjú, csak akkor szólj, hogyha kénytelen vagy, ha már kétszer-háromszor is felszólítottak.

8. Foglald össze jól és röviden beszélj, azok egyike légy, akik tudnak, s hallgatnak.

9. Elõkelõk között ne emelkedj szóra, és ha más szónokol, akkor te ne fecsegj.

10. A dörgést megelõzi a villámlás fénye, a szerény ember útját rokonszenv készíti elõ.

11. Ha az idõ lejár, ne maradj ott tovább, menj szépen haza, és ne lõdörögj ott.

12. Otthon szórakozz még és tégy kedved szerint, de gõgös szót ejtve ne keveredj bûnbe.

13. Mindezért magasztald az Istent, aki javaival ily bõven felüdít.

14. Aki féli az Urat, azt eligazítja, szívesen fogadja, aki hozzá fordul.

15. A törvény kutatóját betölti a törvény, de a képmutató belegabalyodik.

16. Megigazul mind, aki az Urat féli, akárcsak a fény, ragyognak a jótettei.

17. A bûnös nem tûri a rendreutasítást, annyi kibúvót lel, amennyi csak kell.

18. Az okos ember nem veti meg a jótanácsot, a dölyfös hitetlen nem tud a törvényrõl.

19. Meggondolatlanul ne tégy soha semmit, akkor nem kell soha megbánnod tetteid.

20. Göröngyös úton ne igen járj, ne botladozz a köves talajon.

21. Egyenes úton se bízd el magad,

22. szedd össze magad a gyermekeid elõtt.

23. Akármit teszel, jól vigyázz magadra, mert ha így teszel, megtartod a parancsokat.

24. Aki hisz a törvényben, megtartja parancsait, aki bízik az Úrban, az nem vall szégyent.

“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina