1. Mnie, ojca, posłuchajcie, dzieci, i tak postępujcie, abyście były zbawione.

2. Albowiem Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził.

3. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów,

4. a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził.

5. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany.

6. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce:

7. jak panom służy tym, co go zrodzili.

8. Czynem i słowem czcij ojca swego, aby spoczęło na tobie jego błogosławieństwo.

9. Albowiem błogosławieństwo ojca podpiera domy dzieci, a przekleństwo matki wywraca fundamenty.

10. Nie przechwalaj się niesławą ojca, albowiem hańba ojca nie jest dla ciebie chwałą.

11. Chwała dla każdego człowieka płynie ze czci ojca, a matka w niesławie jest ujmą dla dzieci.

12. Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu.

13. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił.

14. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

15. W dzień utrapienia wspomni się o tobie, jak szron w piękną pogodę, tak rozpłyną się twoje grzechy.

16. Kto porzuca ojca swego, jest jak bluźnierca, a przeklęty przez Pana, kto pobudza do gniewu swą matkę.

17. Synu, w sposób łagodny prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował.

18. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. (9p) Wielu jest wyniosłych i pysznych, lecz On objawia swe tajemnice cichym.

20. Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony.

21. Nie szukaj tego, co jest zbyt ciężkie, ani nie badaj tego, co jest zbyt trudne dla ciebie.

22. O tym rozmyślaj, co ci nakazane, bo rzeczy zakryte nie są ci potrzebne.

23. Nie trudź się niepotrzebnie nad tym, co siły twoje przechodzi - więcej, niż zniesie rozum ludzki, zostało ci objawione.

24. Wielu bowiem domysły ich w błąd wprowadziły i o złe przypuszczenia potknęły się ich rozumy. (5p) Nie mając źrenic, będziesz pozbawiony światła, nie mając udziału w mądrości nie chwal się nią.

26. Serce twarde na końcu dozna klęski, a miłujący niebezpieczeństwo w nim zginie.

27. Serce twarde obciąży się utrapieniami, a zuchwalec będzie dodawał grzech do grzechu.

28. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie.

29. Serce rozumnego rozważa przypowieści, a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca.

30. Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy.

31. Kto dobrodziejstwami za dobrodziejstwa odpłaca, pamięta o przyszłości, a w chwili potknięcia się znajdzie podporę.

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina