1. Rám hallgassatok fiaim, atyátokra, s tartsátok meg szavam, hogy üdvöt nyerjetek.

2. Az Úr az apát többre nézi gyermekeinél, s az anyának jogot ad fiai fölött.

3. Aki tiszteli apját, levezekli bûneit,

4. s aki becsüli anyját, az kincset gyûjt magának.

5. Aki tiszteli apját, az majd örülhet fiainak, s meghallgatást nyer, hogyha imádkozik.

6. Aki becsüli apját, hosszú életû lesz, s az Úrnak szolgál, aki anyját felüdíti:

7. szüleit szolgálva Istennek is szolgál!

8. Fiam! Szóban s tettben tiszteld apádat, hogy az õ áldása szálljon életedre.

9. Az apa áldása védi a fiak házát, az anya átka szétzúzza alapját.

10. Apádat gyalázva ne akarj feltûnni, mert apád szégyene neked sem dicsõség.

11. A férfi dicsõsége apja becsülete, a becstelen anya szégyene a gyermekeknek.

12. Fiam, legyen gondod elaggott apádra, és ne szomorítsd meg életed egy napján se!

13. Nézd el neki, ha értelme csökken, ne vesd meg, ha virágjában van is életed.

14. Nem felejtik el, ha szánod apádat, elszámolják neked majd a bûneidért.

15. Balsorsodnak napján gondol rád az Isten, s mint dér a melegben, eltûnnek bûneid.

16. Gonosz, aki semmibe sem veszi az apját, azt, aki bántja az anyját, megátkozza az Úr.

17. Fiam, alázattal vidd végbe tetteid, és jobban szeretnek majd, mintha adakoznál.

18. Nagy vagy? Annál inkább alázd meg magadat, akkor majd kegyelmet találsz az Istennél.

20. Mivelhogy igen nagy az Isten hatalma, tiszteletben tartják az alázatosak.

21. Ami túl nehéz neked, azt ne kutasd, és ami erõdön felül van, azt ne vizsgáld.

22. Amit elõírtak neked, azzal törõdj, ami el van rejtve, azért ne bajlódj.

23. Amihez kevés az erõd, azzal ne kínlódjál; olyan tanítást kaptál, amely meghaladja az ember értelmét.

24. Fennhéjázásukban sokan eltévedtek, nagyzó hóbortjukba belezavarodtak.

26. Gonosz véget ér a megátalkodott szív, elvész a veszélyben, aki azt szereti.

27. A dacos szív sok szenvedést okoz magának, és a bûnös ember bûnökre bûnt halmoz.

28. Nincs gyógyír a gõgös embernek sebére, a gonoszság vert benne gyökeret.

29. A bölcs szív nyitva áll a bölcsek szavának, s a bölcs kívánsága: a rá hallgató fül.

30. Vízzel oltják el a lobogó tûzlángot, az irgalmas szeretet bûnöket engesztel.

31. Aki a jótettet viszonozza, gondol a jövõre, s amely napon meginog, biztos támaszra lel.

“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina