1. Lažna je mjera mrska Jahvi, a puna mjera mila mu je.

2. S ohološæu dolazi sramota, a u smjernih je mudrost.

3. Pravednike vodi nevinost njihova, a bezbožnike upropašæuje njihova opaèina.

4. Ne pomaže bogatstvo u dan Božje srdžbe, a pravednost izbavlja od smrti.

5. Nedužnomu pravda njegova put utire, a zao propada od svoje zloæe.

6. Poštene izbavlja pravda njihova, a bezbožnici se hvataju u svoju lakomost.

7. Kad zao èovjek umre, nada propada i ufanje u imetak ruši se.

8. Pravednik se od tjeskobe izbavlja, a opaki dolazi na mjesto njegovo.

9. Bezbožnik ustima ubija svoga bližnjega, a pravednici se izbavljaju znanjem.

10. Sa sreæe pravednièke grad se raduje i klikuje zbog propasti opakoga.

11. Blagoslovom pravednika grad se diže, a ustima opakih razara se.

12. Nerazumnik prezire svoga bližnjega, dok èovjek uman šuti.

13. Tko s klevetom hodi, otkriva tajnu, a èovjek pouzdana duha èuva se.

14. Gdje vodstva nema, narod propada, jer spasenje je u mnogim savjetnicima.

15. Veoma zlo prolazi tko jamèi za drugoga, a bez straha je tko mrzi na jamstvo.

16. Ljupka žena stjeèe slavu, a krepki muževi bogatstvo.

17. Dobrostiv èovjek sam sebi dobro èini, a okrutnik muèi vlastito tijelo.

18. Opak èovjek pribavlja isprazan dobitak, a tko sije pravdu, ima sigurnu nagradu.

19. Tko je èvrst u pravednosti, ide u život, a tko za zlom trèi, na smrt mu je.

20. Mrski su Jahvi srcem opaki, a mili su mu životom savršeni.

21. Zaista, zao èovjek neæe proæi bez kazne, a rod æe se pravednièki izbaviti.

22. Zlatan je kolut na rilu svinjskom: žena lijepa, a bez razuma.

23. Pravednièka je želja samo na sreæu, a nada je opakih prolazna.

24. Tko dijeli obilato, sve više ima, a tko škrtari, sve je siromašniji.

25. Podašna duša nalazi okrepu, i tko napaja druge, sam æe se napojiti.

26. Tko ne da žita, kune ga narod, a blagoslov je nad glavom onoga koji ga prodaje.

27. Tko traži dobro, nalazi milost, a tko za zlom ide, ono æe ga snaæi.

28. Tko se uzda u bogatstvo, propada, a pravednici uspijevaju kao zeleno lišæe.

29. Tko vlastitu kuæu zapusti, vjetar žanje, a luðak je sluga mudromu.

30. Plod je pravednikov drvo života, i mudrac je tko predobiva žive duše.

31. Ako se pravedniku plaæa na zemlji, još æe se više opakomu i grešniku.

“Não se desencoraje, pois, se na alma existe o contínuo esforço de melhorar, no final o Senhor a premia fazendo nela florir, de repente, todas as virtudes como num jardim florido.” São Padre Pio de Pietrelcina