1. Robotnik pijak nie wzbogaci się, a kto ma za nic małe rzeczy, wnet podupadnie.

2. Wino i kobiety wykoleją mądrych, a kto przylgnie do nierządnic, będzie bardziej bezwstydny;

3. padnie łupem zgnilizny i robaków i zatraci się dusza zuchwała.

4. Człowiek łatwowierny jest lekkomyślny, a kto grzeszy, wyrządza krzywdę swej duszy.

5. Kto ma zadowolenie ze swych namiętności, będzie potępiony,

6. a kto nienawidzi wielomówstwa, uniknie nieszczęścia.

7. Nigdy nie powtarzaj słów zasłyszanych, a nic na tym nie stracisz.

8. Nie mów ich ani przyjacielowi, ani wrogowi, i jeśli to nie będzie grzechem dla ciebie, nie wyjawiaj!

9. Gdyż wysłuchają, ale unikać cię będą, a w swoim czasie okażą ci nienawiść.

10. Posłyszałeś słowo? Niech umrze z tobą! Nie obawiaj się - nie rozsadzi ciebie.

11. Głupi z powodu słowa usłyszanego czuć będzie boleści jak rodząca z powodu dziecięcia.

12. Jak strzała tkwiąca w mięsistym udzie, tak słowa we wnętrzu głupiego.

13. Upomnij przyjaciela, aby tak nie czynił, a jeśliby uczynił, by już nie powtórzył czynu.

14. Upomnij bliźniego, aby tak nie mówił, a jeśliby już powiedział, aby nie powtarzał.

15. Upomnij przyjaciela, często bowiem rzuca się oszczerstwa, i nie wierz każdemu słowu!

16. Czasem się ktoś poślizgnął, ale nieświadomie, i któż nie zgrzeszył swym językiem?

17. Upomnij bliźniego swego, zanim mu grozić będziesz, i daj miejsce Prawu Najwyższego. (8p) Bojaźń Pańska jest początkiem przygarnięcia, a mądrość od Niego zdobywa miłość. (9p) Znajomość przykazań Pańskich jest nauką życia, a ci, którzy czynią, co Mu się podoba, zbierają owoce drzewa nieśmiertelności.

20. Cała mądrość - bojaźń Pana, a w całej mądrości jest wypełnienie Prawa

“Nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou. Enderece todos os seus pensamentos a Deus, consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça à glória de Deus o repouso que você vai iniciar e não esqueça do seu Anjo da Guarda que está sempre com você.” São Padre Pio de Pietrelcina