1. Înţelepciunea celui umil îi va înălţa capul şi îl va aşeza în mijlocul celor mari.

2. Nu adu laudă unui om pentru frumuseţea lui şi nu-l dispreţui pe om din cauza înfăţişării sale!

3. Albina este mică între zburătoare, dar rodul ei este primul între cele dulci.

4. Nu te mândri pentru hainele cu care te învălui şi nu te înălţa în ziua gloriei! Căci lucrările Domnului sunt minunate şi faptele sale sunt ascunse oamenilor.

5. Mulţi dominatori s-au aşezat pe pământ, dar un necunoscut a purtat diadema.

6. Mulţi puternici au fost necinstiţi foarte mult şi cei renumiţi au fost daţi în mâinile altora.

7. Nu blama înainte să cercetezi, cunoaşte mai întâi şi apoi condamnă!

8. Nu răspunde înainte de a asculta şi nu te amesteca în mijlocul cuvântărilor!

9. Pentru un lucru care nu este necesar, nu te certa şi nu te băga în judecata celor păcătoşi!

10. Fiule, activităţile tale să nu fie prea multe! Dacă le înmulţeşti, nu vei fi nevinovat; dacă le urmăreşti, nu le vei cuprinde şi nu vei scăpa fugind.

11. Este cineva care [cu cât] trudeşte, se chinuie şi se grăbeşte, cu atât mai mult ajunge mai târziu.

12. Există cel slab care are nevoie de ajutor, cel lipsit de putere şi pentru care sărăcia prisosește, dar ochii Domnului au privit la el spre bine şi l-au ridicat din umilirea lui.

13. Îi va înălţa capul şi mulţi se vor mira de el.

14. Cele bune şi cele rele, viaţa şi moartea, sărăcia şi bogăţia sunt de la Domnul.

15. Înţelepciunea şi ştiinţa, cunoaşterea legii sunt de la Domnul; iubirea şi căile faptelor bune sunt de la el.

16. Înşelarea şi întunericul sunt create pentru cei păcătoşi, cei care se bucură pentru rău vor îmbătrâni cu cele rele.

17. Darul lui Dumnezeu rămâne pentru cei pioşi şi bunăvoinţa sa îi va face să prospere în veci.

18. Este cineva care se îmbogăţeşte din grijă şi economie, dar aceasta este partea răsplăţii lui.

19. Când el zice: „Am aflat linişte; acum voi mânca din bunurile mele”, nu ştie ce timp va veni, le va lăsa altora şi va muri.

20. Stai în alianţa lui, vorbeşte despre ea şi îmbătrâneşte în lucrarea ta!

21. Nu te minuna de lucrările celui păcătos! Crede în Domnul şi rămâi în truda ta! Căci este uşor în ochii Domnului să-l îmbogăţească repede pe cel nevoiaş, dintr-odată.

22. Binecuvântarea Domnului este răsplata celui pios şi într-o clipă înfloreşte binecuvântarea lui.

23. Nu spune: „Ce nevoie am şi care bunuri sunt ale mele de acum?”!

24. Nu spune: „Îmi este de ajuns şi ce anume mi-ar putea dăuna de acum?”!

25. În ziua celor bune se uită cele rele, iar în ziua celor rele nu se mai amintesc cele bune.

26. Este uşor înaintea Domnului ca în ziua morţii să-l răsplătească pe om după căile sale.

27. Răutatea unui ceas face să se uite bunăstarea şi la moartea unui om se dezvăluie faptele lui.

28. Înainte de moarte, nu-l declara fericit pe nimeni! Omul este cunoscut prin copiii lui.

29. Nu adu în casă orice om, căci multe sunt capcanele înşelătorului!

30. Ca o potârniche închisă în colivie, aşa este inima celui arogant şi ca un spion care priveşte căderea.

31. Schimbând cele bune în rele, el stă la pândă şi va găsi cusur şi în cele alese.

32. Înmulţeşte cărbunii de la o scânteie de foc, iar omul păcătos stă la pândă pentru sânge.

33. Fii atent la cel răufăcător, căci el unelteşte cele rele, ca nu cumva să-ţi dea vreun cusur pentru vecie!

34. Găzduieşte un străin şi te va tulbura prin frământare şi te va înstrăina de ai tăi!

“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina