1. Mądrość biednego podniesie mu głowę i posadzi go między możnymi.

2. Nie wychwalaj męża z powodu jego pięknej postawy ani się nie brzydź człowiekiem z powodu jego wyglądu.

3. Mała jest pszczoła wśród latających stworzeń, lecz owoc jej ma pierwszeństwo pośród słodyczy.

4. Nie chlub się ubraniem, które cię okrywa, a w dniu twej chwały nie bądź zarozumiały: zdumiewające są bowiem dzieła Pana i zakryte sprawy Jego przed ludźmi.

5. Wielu poniżonych zasiadło na tronie, i ten, o którym nikt nie myślał, nosił koronę.

6. Wielu panujących bardzo zelżono i władców wydano w ręce obcych.

7. Nie oskarżaj, zanim dokładnie nie zbadasz, najpierw zastanów się, a dopiero potem udzielaj nagany.

8. Nie odpowiadaj, zanim nie wysłuchasz, a w środek mów nie wpadaj!

9. Nie wadź się o rzecz, która ci nie jest konieczna, i nie mieszaj się do sporów grzeszników!

10. Synu, nie bierz na siebie za wiele spraw, bo jeśli będziesz je mnożył, nie unikniesz szkody. I choćbyś pędził, nie dopędzisz, a uciekając nie uciekniesz.

11. Niejeden pracuje, trudzi się i spieszy, a tym bardziej pozostaje w tyle.

12. Niejeden słaby potrzebuje pomocy, brak mu sił i obfituje w biedę, lecz gdy tylko oczy Pana łaskawie na niego spojrzą, wydźwignie On go z nędzy

13. i podniesie mu głowę, a wielu zdumieje się tym, co go spotkało.

14. Dobra i niedole, życie i śmierć, ubóstwo i bogactwo pochodzą od Pana. (5p) Mądrość, wiedza i znajomość Prawa są od Pana, miłość drogi dobrych czynów są od Niego. (6p) Błąd i mrok stworzone są dla grzeszników, a dla tych, którzy są dumni z niegodziwości, nieszczęścia będą towarzyszami starości,

17. Dar Pana spocznie na ludziach bogobojnych, a upodobanie Jego na zawsze zapewni im szczęście.

18. Niejeden wzbogacił się mozołem i swoją chciwością, a oto udział jego w nagrodzie:

19. gdy powie: Znalazłem odpoczynek i teraz mogę żyć z moich dostatków - nie wie, ile czasu minie, a zostawi je innym i umrze.

20. Trwaj w przymierzu twoim i bądź mu oddany, a wypełniając je zestarzej się!

21. Niech cię w podziw nie wprawiają czyny grzesznika, ufaj Panu i wytrwaj w twym trudzie, albowiem łatwą jest rzeczą w oczach Pana natychmiast i niespodziewanie wzbogacić ubogiego.

22. Błogosławieństwo Pana nagrodą bogobojnych i prędko zakwitnie Jego błogosławieństwo.

23. Nie mów: Czego potrzebuję i jakie dobra mam mieć od tej chwili?

24. Nie mów: Wystarczam sam sobie i jakież zło może mnie obecnie spotkać?

25. W czasie pomyślności zapomina się o przykrościach, a w czasie przykrości nie pamięta się o pomyślności.

26. A dla Pana łatwą jest rzeczą w dzień śmierci oddać człowiekowi według jego postępowania.

27. Godzina nieszczęścia pokrywa zapomnieniem dobrobyt, a przy końcu życia wychodzą na jaw sprawy człowieka.

28. Przed śmiercią nikogo nie nazywaj szczęśliwym, gdyż dopiero w ostatniej chwili poznaje się męża.

29. Nie wprowadzaj do domu swego każdego człowieka, różnorodne są bowiem podstępy oszusta.

30. Jak złowiona kuropatwa w klatce, tak serce pysznego: jak szpieg wypatruje on słabe strony,

31. podając dobre rzeczy za złe, przygotowuje zasadzkę i najlepszym twym zaletom przygania.

32. Przez iskrę węgiel napełnia się ogniem, a człowiek niegodziwy czyha na krew.

33. Strzeż się człowieka złego, który knuje niegodziwości, by nie sprowadził na ciebie hańby niezatartej.

34. Przyjmij obcego do domu, a wtrąci cię w zamieszanie i oddali cię od twoich najbliższych.

“Somente por meio de Jesus podemos esperar a salvação.” São Padre Pio de Pietrelcina