1. A bölcsesség fölemeli a szegény fejét, s a fõemberek között juttat neki helyet.

2. Senki fiát ne dicsérd a szépsége miatt, s a külseje miatt ne vess meg senkit.

3. Milyen kicsi a méh a röpködõk között, mégis, amit termel, az pompás édesség.

4. A ruhádra, amit hordasz, ne légy soha büszke, és ne tetszelegj, hogyha más magasztal. Mert a Fölségesnek mûvei csodásak, de a ténykedését senki sem láthatja.

5. Már nem egy uralkodó az utcára került, és megkoronáztak semmibe vetteket.

6. Megvetés lett sorsa számos hatalmasnak, és sok nagyra tartott került más kezére.

7. Amíg utána nem jársz a dolognak, ne kárhoztass senkit, vizsgáld ki az ügyet, csak azután korholj.

8. Addig ne felelj, amíg mást meg nem hallgatsz, és ne beszélj bele a más beszédébe.

9. Ne vitázz olyasmin, amihez nincs közöd, s az istentelenek vitáiban ne végy részt.

10. Fiam, ne vágj bele sokféle üzletbe, adósságra jutsz, ha szaporítod õket. Akkor sem éred el célodat, ha rohansz, s hiába menekülsz, nem tudsz szabadulni.

11. Van, aki töri magát, fárad és gyötrõdik, mégse halad eléggé dolgával.

12. Van, aki ellankad és segítségre szorul, erõben szegény, csak gyengeségben gazdag, de az Úrnak irgalommal tekint rá a szeme, és ki is emeli nyomorúságából.

13. Fölemeli fejét, hogy sokan csodálják.

14. A jó és a balsors, az élet és a halál, a szegénység és a gazdagság: minden Istentõl van.

17. A jó emberek megtartják az Úr adományát, tetszése örökös jólétet biztosít.

18. Gazdag lett a fösvény, mert gyötörte magát, pedig csak ennyi lesz a jutalma, nem több:

19. amely napon mondja: "Végre nyugalmam van, mostantól már csak javaimat élvezem", nem tudja, még mennyi ideje van hátra, és mindent másra hagy, mert meg kell halnia.

20. Tarts ki munkád mellett, lelj benne örömet, és öregedjél meg a foglalkozásodban.

21. Ne nézd csodálkozva a bûnös mûveit, bízzál az Úrban, s maradj meg a munkád mellett. Mert az Úr számára nagyon könnyû dolog a szegényt hirtelen gazdaggá tenni.

22. A jámbor jutalma az Úrnak áldása; áldását kiárasztja egy szempillantás alatt.

23. Ne mondd: "Mire volna nekem még szükségem, mi az a jó, aminek még híjával vagyok?"

24. Ne mondd: "El vagyok látva mindennel, érhet-e bármiféle balsors?"

25. Egyetlen jó nap is feledteti a bajt, s a boldogság emlékét egy rossz nap is eltörli.

26. Könnyen kifizeti Isten az embert a halála napján érdemei szerint.

27. Ha rossz idõk járnak, feledésbe merül az élvezet, az embernek a halála tárja fel tetteit.

28. Míg meg nem hal, ne mondj boldognak senkit, csak a halálakor lehet latra vetni az embert.

29. Akárki jöttmentet ne vezess házadba, mert az alattomos, sok-sok cselt vet.

30. Mint a kosárba zárt fogoly a gõgös szív, kémhez hasonlít, aki gyenge pontot keres.

31. A rágalmazó rosszra csavarja el a jót, kivetni valót lel még a legjobb dolgokon is.

32. Egyetlen szikrából nagy tûz támad, a mihaszna ember vérre leselkedik.

33. Óvakodj a gonosztól, mert rosszat forral, nehogy örök szégyenfoltot ejtsen rajtad.

34. Ha befogadod az idegent, zavart kelt körötted, elidegenít családod tagjaitól is.

“Seja grato e beije docemente a mão de Deus. É sempre a mão de um pai que pune porque lhe quer bem” São Padre Pio de Pietrelcina