1. Nie podejrzewaj swej żony, byś nie nauczył jej złego postępowania przeciw sobie.

2. Nie zaprzedawaj kobiecie swej duszy, by się nie wyniosła nad twoją władzę.

3. Nie wychodź na spotkanie kobiety rozpustnej, byś nie wpadł w jej sidła.

4. Nie wchodź w zażyłość ze śpiewaczką, by jej zamiary cię nie usidliły.

5. Nie wpatruj się w dziewicę, abyś przypadkiem nie wpadł w sidła kar z jej powodu.

6. Nie oddawaj się nierządnicom, abyś nie stracił swego dziedzictwa.

7. Nie rozglądaj się po ulicach miasta ani nie wałęsaj się po jego pustych zaułkach.

8. Odwróć oko od pięknej kobiety, a nie przyglądaj się obcej piękności: przez piękność kobiety wielu zeszło na złe drogi, przez nią bowiem miłość namiętna rozpala się jak ogień.

9. Z kobietą zamężną nigdy razem nie siadaj ani nie ucztuj z nią przy winie, aby przypadkiem twa dusza nie skłoniła się ku niej, byś przez swą namiętność nie potknął się aż do zagłady.

10. Nie porzucaj starego przyjaciela; nowego nie można postawić wyżej niego. Wino nowe, przyjaciel nowy - jeśli się zestarzeje - z przyjemnością wypijesz.

11. Nie zazdrość chwały grzesznikowi, nie wiesz bowiem, jaka będzie jego zguba.

12. Nie miej upodobania w tym, co się podoba bezbożnym, pamiętaj, że nie będą usprawiedliwieni - aż do Otchłani.

13. Daleko bądź od człowieka, co ma władzę zabijania, a nie doznasz obawy śmierci, a jeśli się doń zbliżysz, nie popełniaj zdrożności, by nie odebrał ci życia. Pamiętaj, że chodzisz wśród sideł i na krawędzi murów miasta się przechadzasz.

14. Według możności staraj się zyskiwać życzliwość bliźnich, a naradzaj się z mądrymi!

15. Wiedź rozmowę z rozumnymi, a każda przemowa twoja niech będzie o Prawie Najwyższego.

16. Mężowie sprawiedliwi niech będą twoimi współbiesiadnikami, a w bojaźni Pańskiej niech będzie twoja radość!

17. Ręka rzemieślników czyni dzieło godne pochwały, a rządca ludu okaże mądrość przez swoją mowę.

18. Będą się bali w mieście człowieka, co umie władać językiem, a porywczy w mowie ściągnie na siebie nienawiść.

“Que Nossa Senhora aumente a graça em você e a faça digna do Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina