1. Bolji je zalogaj suha kruha s mirom nego sa svaðom kuæa puna žrtvene peèenke.

2. Razuman sluga vlada nad sinom sramotnim i s braæom æe dijeliti baštinu.

3. Taljika je za srebro i peæ za zlato, a srca iskušava Jahve sam.

4. Zloèinac rado sluša usne prijevarne, i lažac spremno prisluškuje pogubnu jeziku.

5. Tko se ruga siromahu, podruguje se Stvoritelju njegovu, i tko se veseli nesreæi, ne ostaje bez kazne.

6. Unuci su vijenac starcima, a sinovima ures oci njihovi.

7. Ne dolikuje budali uzvišena besjeda, a još manje odlièniku usne lažljive.

8. Dar je èarobni kamen u oèima onoga koji ga daje: kamo se god okrene, uspijeva.

9. Tko prikriva prijestup, traži ljubav, a tko glasinu širi, razgoni prijatelje.

10. Razumna se ukor jaèe doima nego bezumna stotina udaraca.

11. Opak èovjek ide samo za zlom, ali se okrutan glasnik šalje na nj.

12. Bolje je nabasati na medvjedicu kojoj ugrabiše mlade nego na bezumnika u njegovoj ludosti.

13. Tko dobro zlom uzvraæa neæe ukloniti nesreæu od doma svojeg.

14. Zametnuti svaðu isto je kao pustiti poplavu: stoga prije nego svaða izbije, udalji se!

15. Tko opravdava krivoga i tko osuðuje pravoga, obojica su mrski Jahvi.

16. Èemu novac u ruci bezumnomu? Da njime mudrost kupi, kad nema razbora!

17. Prijatelj ljubi u svako vrijeme, a u nevolji i bratom postaje.

18. Nerazuman èovjek daje ruku i jamèi pred svojim bližnjim.

19. Grijeh ljubi tko ljubi svaðu, i tko visoko diže svoja vrata, traži propast.

20. Opak srcem ne nalazi sreæe, i komu je jezik zao, zapada u nesreæu.

21. Tko rodi bezumna, na tugu mu je; a nije veseo ni otac budale.

22. Veselo je srce izvrstan lijek, a neveseo duh suši kosti.

23. Opaki prima dar iz njedara da bi iskrivio putove pravici.

24. Razuman ima mudrost pred sobom, a bezumniku su oèi na kraj zemlje.

25. Briga je ocu bezuman sin i žalost roditeljki svojoj.

26. Ne valja kažnjavati pravednika, a nije pravo ni tuæi odliènike.

27. Tko usteže svoje rijeèi, razumije mudrost, i razuman je èovjek mirna duha.

28. I luðak se smatra mudrim kada šuti i razumnim kad susteže svoje usne.


“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina