1. Hodoèasnièka pjesma.

2. Spomeni se, o Jahve, Davida i sve revnosti njegove: kako se Jahvi zakleo, zavjetovao Snazi Jakovljevoj:

3. "Neæu uæi u šator doma svog nit' uzaæi na ležaj svoje postelje,

4. neæu pustit' snu na oèi nit' poèinka dati vjeðama,

5. dok Jahvi mjesto ne naðem, boravište Snazi Jakovljevoj."

6. Eto, èusmo za nj u Efrati, naðosmo ga u Poljima jaarskim.

7. Uðimo u stan njegov, pred noge mu padnimo!

8. "Ustani, o Jahve, poði k svom poèivalištu, ti i Kovèeg sile tvoje!

9. Sveæenici tvoji nek' se obuku u pravednost, pobožnici tvoji nek' radosno klièu!

10. Poradi Davida, sluge svojega, ne odvrati lica od svog pomazanika!"

11. Jahve se zakle Davidu zakletvom tvrdom od koje neæe odustati: "Potomka tvoje utrobe posadit æu na prijestolje tvoje.

12. Budu li ti sinovi Savez moj èuvali i naredbe kojima ih uèim, i sinovi æe njini dovijeka sjedit' na tvom prijestolju."

13. Jer Jahve odabra Sion, njega zaželje sebi za sjedište.

14. "Ovo mi je poèivalište vjeèno, boravit æu ovdje jer tako poželjeh.

15. Žitak æu njegov blagosloviti, siromahe nahraniti kruhom.

16. Sveæenike njegove u spas æu odjenuti, sveti æe njegovi kliktati radosno.

17. Uèinit æu da ondje za Davida rog izraste, pripravit æu svjetiljku za svog pomazanika.

18. U sram æu mu obuæi dušmane, a na njemu æe blistat' vijenac moj."Livros sugeridos


“Nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou. Enderece todos os seus pensamentos a Deus, consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça à glória de Deus o repouso que você vai iniciar e não esqueça do seu Anjo da Guarda que está sempre com você.” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.