1. După acestea, s-a ridicat Natán ca să profeţească în zilele lui Davíd.

2. Aşa cum grăsimea este pusă deoparte din [jertfa] mântuitoare, tot aşa Davíd, dintre fiii lui Israél.

3. Cu leii se juca precum cu iezii şi cu urşii, precum cu mieii oilor.

4. În tinereţea lui, oare nu l-a ucis pe gigant şi a ridicat ocara de la popor atunci când şi-a ridicat mâna cu piatră de praştie şi a doborât aroganţa lui Goliát?

5. L-a invocat pe Domnul cel Preaînalt şi el a dat dreptei sale tărie, ca să-l îndepărteze pe omul puternic în luptă şi să înalţe puterea poporului său.

6. Astfel l-au glorificat pentru zeci de mii şi l-au lăudat cu binecuvântările Domnului când i-au dat diadema gloriei.

7. I-a zdrobit pe duşmani de jur împrejur şi i-a nimicit pe filisténi, pe potrivnici, până astăzi a zdrobit puterea lor.

8. În orice lucrare a sa a dat mărturie Celui Sfânt şi Preaînalt, a înălţat imnuri prin cuvânt de glorie din toată inima lui şi l-a iubit pe cel care l-a făcut.

9. A stabilit psalmişti înaintea altarului şi cu sunetul lor îndulceau melodia şi în fiecare zi lăudau prin cântările lor.

10. A dat strălucire sărbătorilor şi a împodobit timpurile până la desăvârşire când ei lăudau numele lui cel sfânt şi când, încă din zori, făceau să răsune sanctuarul.

11. Domnul a iertat păcatele sale şi a înălţat în veci puterea lui, i-a dat alianţa regilor şi un tron de glorie în Israél.

12. După el, s-a ridicat un fiu inteligent şi, datorită lui, a locuit în prosperitate.

13. Solomón a domnit în zile de pace, în care Domnul a făcut linişte de jur împrejur ca să stabilească o casă pentru numele său şi pentru a pregăti un sanctuar pentru vecie.

14. Cât de înţelept ai fost în tinereţea ta şi ca un râu ai fost plin de inteligenţă!

15. Sufletul tău a acoperit pământul şi l-ai umplut cu parabolele enigmelor.

16. Până în insulele îndepărtate a ajuns numele tău şi ai fost iubit în pacea ta.

17. Pentru cântări, pentru asemănări, pentru parabole şi pentru interpretări, s-au minunat de tine ţinuturile.

18. În numele Domnului Dumnezeu, al celui numit Dumnezeul lui Israél, ai adunat aurul precum cositorul şi ai înmulţit argintul ca plumbul.

19. Ţi-ai întins coapsele împreună cu femeile şi ai fost dominat în trupul tău.

20. Ai pus o pată gloriei tale şi ai întinat descendenţa ta, aducând mânie asupra copiilor tăi, iar ei au fost străpunşi din cauza nechibzuinţei tale.

21. Stăpânirea a fost împărţită în două şi din Efraím a început o domnie neascultătoare.

22. Dar Domnul nu-şi va lăsa îndurarea şi nu se va pierde [niciunul] din cuvintele sale. Nu va lăsa să fie nimiciţi nepoţii alesului său şi nu a îndepărtat descendenţa celui care l-a iubit pe el. Lui Iacób i-a dat un rest şi lui Davíd, o rădăcină din el.

23. Solomón s-a odihnit împreună cu părinţii lui şi a lăsat după el, din descendenţa lui, pe unul nechibzuit din popor şi lipsit de inteligenţă, pe Roboám, care a făcut poporul să se răzvrătească prin planul lui.

24. Şi Ieroboám, fiul lui Nabát, l-a făcut pe Israél să păcătuiască şi i-a dat lui Efraím o cale a păcatului şi s-au înmulţit păcatele lor foarte mult, făcându-i să stea departe de ţara lor.

25. Ei au căutat orice nelegiuire până când a venit asupra lor pedeapsa.

“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina