1. Nagyhírû férfiak dicséretét zengem, az atyáinkét, egymás után szépen.

2. Sok dicsõt teremtett az Úr, megmutatta nagyságát õsidõk óta.

3. Voltak, akik királyként uralkodtak és hírnevet szereztek hõstetteikkel. Voltak, akik bölcs tanácsokat adtak, s mint jövendõmondók, mindent láttak.

4. Mások útmutatásokkal kormányozták a népet, a népi bölcsesség okosságával, s tanításuk megfontolt elõadásával.

5. Voltak, akik énekeket szereztek, s írásba foglaltak bölcs mondásokat.

6. Mások gazdagok voltak, hatalmuk volt, és biztonságban éltek házaikban.

7. Ezek mind becsben álltak a maguk idejében, s életük napjait beragyogta hírnevük.

8. Némelyik oly nevet hagyott maga után, hogy még mindig dicsérettel szólnak róla.

9. De egyik-másiknak már nem él emléke, végleg eltávoztak, amikor elmentek. Úgy vannak, mint hogyha sosem lettek volna, s ez lett a sorsuk a gyermekeiknek is.

10. Ám az elsõk a jótett férfiai, jótetteiket nem felejtették el.

11. Gazdag örökséget nyertek fiaikban, s ennek az örökségnek õk a forrásai.

12. Hûséges marad a törvényekhez törzsük, és a kedvükért még az unokáik is.

13. A nemzetségük örökre megmarad, igazságosságuk nem merül feledésbe.

14. A tetemüket békén eltemették, nevük nemzedékrõl nemzedékre száll.

15. Bölcsességükrõl beszél a közösség, és dicséretüket gyûlésen hirdetik.

16. Hénoch tetszett az Úrnak, azért elragadta, a megtérés példája a nemzedékek elõtt.

17. Noét feddhetetlen igaznak találta, a harag idején õ volt az új hajtás. Miatta maradt meg egy maréknyi ember, amikor jött az ár.

18. Örök szövetségben megígérte neki: többé nem pusztít el mindent az áradat.

19. Ábrahám egy sereg népnek híres atyja, nincs, aki dicsõségben versenyezhet vele.

20. Megtartotta a Magasságbeli törvényét, és szövetséget kötött vele. Testén szerzett érvényt a szövetségnek, s hûséges maradt a megpróbáltatásban.

21. Ezért esküvel ígérte meg neki, hogy utódaiban megáldja a népeket, s megsokasítja törzsét, mint a föld porát, és felmagasztalja, mint a csillagokat, örökrészt ad neki tengertõl tengerig, és a folyamtól a földnek határáig.

22. Ábrahám kedvéért Izsáknak is újra

23. megígérte áldását minden nép számára; (Izsák) a szövetséget Jákobra ruházta, (s az Úr) megerõsítette áldásaival. Örökrészül neki adta az országot, õ meg szétosztotta a tizenkét törzs között.

“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina