1. "O svi vi koji ste žedni, doðite na vodu; ako novaca i nemate, doðite. Bez novaca i bez naplate kupite vina i mlijeka!

2. Zašto da trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na ono što ne siti? Mene poslušajte, i dobro æete jesti i soèna æete uživati jela.

3. Priklonite uho i k meni doðite, poslušajte, i duša æe vam živjeti. Sklopit æu s vama Savez vjeèan, Savez milosti Davidu obeæanih."

4. Evo, uèinih te svjedokom pucima, knezom i zapovjednikom narodima.

5. Evo, pozvat æeš narod koji ne poznaješ, i narod koji te ne zna dohrlit æe k tebi radi Jahve, Boga tvojega, i Sveca Izraelova, jer on te proslavio.

6. Tražite Jahvu dok se može naæi, zovite ga dok je blizu!

7. Nek' bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek' se vrati Gospodu, koji æe mu se smilovati, k Bogu našem jer je velikodušan u praštanju.

8. "Jer misli vaše nisu moje misli i puti moji nisu vaši puti," rijeè je Jahvina.

9. "Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli."

10. "Kao što daždi i sniježi s neba bez prestanka dok se zemlja ne natopi, oplodi i ozeleni da bi dala sjeme sijaèu i kruha za jelo,

11. tako se rijeè koja iz mojih usta izlazi ne vraæa k meni bez ploda, nego èini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog èega je poslah."

12. Da, s radošæu æete otiæi i u miru æete biti voðeni. Gore æe i brda klicati od radosti pred vama i sva æe stabla u polju pljeskati.

13. Umjesto trnja rast æe èempresi, umjesto koprive mirta æe nicati. I bit æe to Jahvi na slavu, kao znak vjeèan, neprolazan.

“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina