1. Celui care se teme de Domnul nu-i va ieşi în întâmpinare răul, iar în ispită va fi eliberat din nou!

2. Omul înţelept nu va urî legea, dar cel ipocrit faţă de ea este ca o barcă în furtună.

3. Omul inteligent se va încrede în lege şi legea va fi pentru el fidelă ca un oracol cerut.

4. Pregăteşte cuvântul şi astfel vei fi ascultat, adună învăţătura şi răspunde!

5. Roată de căruţă sunt măruntaiele celui nebun, ca un ax care se roteşte, discursul lui.

6. Ca un cal nărăvaş este prietenul batjocoritor: nechează sub toţi cei care-l încalecă.

7. De ce o zi este diferită de altă zi, când lumina oricărei zile din an [vine] de la soare?

8. În ştiinţa lui Dumnezeu, ele au fost diferenţiate şi el a schimbat anotimpurile şi sărbătorile.

9. [Pe unele] dintre ele le-a înălţat şi le-a sfinţit şi din ele le-a pus în numărul zilelor [obişnuite].

10. Toţi oamenii sunt din ţărână şi din pământ a fost creat Adám.

11. În mulţimea cunoaşterii, Domnul i-a deosebit şi le-a schimbat căile.

12. [Pe unii] dintre ei i-a binecuvântat şi i-a înălţat, [pe alţii] dintre ei i-a sfinţit şi i-a apropiat de sine, [pe unii] dintre ei i-a blestemat şi i-a umilit şi [pe alţii] i-a răsturnat din starea lor.

13. Aşa cum este lutul olarului în mâna lui şi toate căile sale sunt după plăcerea sa, aşa sunt oamenii în mâna aceluia care i-a făcut pentru a-i răsplăti după judecata lui.

14. Înaintea răului este binele şi înaintea morţii este viaţa, tot aşa, înaintea celui pios este păcătosul.

15. Tot aşa priveşte la toate lucrările Celui Preaînalt, două câte două: una înaintea alteia!

16. Şi eu m-am trezit la urmă, precum cel care adună în spatele culegătorilor în vie.

17. Prin binecuvântarea Domnului am ajuns [cel dintâi] şi ca un culegător în vie am umplut teascul.

18. Băgaţi de seamă că nu m-am trudit numai pentru mine, ci şi pentru toţi cei care caută educaţia!

19. Ascultaţi-mă, voi, cei mari din popor, şi, conducători ai adunării, luaţi aminte!

20. Fiului, femeii, fratelui şi prietenului nu le da putere asupra ta în [timpul] vieţii tale! Nu da altuia averile tale, pentru ca, regretând, să nu [trebuiască] să ceri [cont] de ele!

21. Cât timp trăieşti şi este suflare în tine, nu te înstrăina pe tine însuţi oricărui trup!

22. Este mai bine să te roage copiii tăi, decât să priveşti la mâna fiilor tăi.

23. În toate faptele tale, fii mai presus şi nu permite să fie vreo pată pe gloria ta!

24. În ziua împlinirii zilelor tale şi la timpul sfârşitului tău, împarte moştenirea!

25. Nutreţul, băţul şi poverile sunt pentru măgar; pâinea, educaţia şi munca sunt pentru slugă.

26. Munceşte-l pe slujitor şi vei afla tihnă; lasă-i mâna liberă şi va căuta eliberarea!

27. Jugul şi hamurile încovoaie grumazul, iar pentru sluga răufăcătoare, torturile şi pedepsele.

28. Pune-o la muncă pentru ca să nu lenevească, căci lenea învaţă multe rele!

29. Pune-o la munci aşa cum i se cuvine şi, dacă nu va asculta, îngreunează-i obezile!

30. Nu exagera cu niciun trup şi fără judecată nu fă nimic!

31. Dacă ai o slugă, să fie ca tine, căci ai dobândit-o cu sânge!

32. Dacă ai o slugă, ia-o ca pe un frate, căci vei avea nevoie de ea ca de sufletul tău!

33. Dacă te vei purta rău cu ea, iar ea, răzvrătindu-se, va fugi, pe ce drum o vei căuta?

“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina