1. Aki bosszút áll, azon bosszút áll az Úr is, kemény számadást tart vele bûneiért.

2. Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozz, s neked is megbocsátják vétked.

3. Aki más emberre konokul haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának?

4. Aki nem könyörül meg az embertársán, a saját bûneiért hogyan imádkozik?

5. Jóllehet csak ember, kitart a haragban - hát az õ bûneiért ki ad elégtételt?

6. Gondolj a végsõ dolgokra, hagyd a gyûlölködést, gondolj halálodra, s tartsd meg a parancsokat.

7. Gondolj a törvényre, ne gyûlöld embertársad, az Istennel kötött szövetségre, s nézd el a sértést.

8. Kerüld a civódást, s kevesebb bûnöd lesz, a hirtelen haragú ember viszályt támaszt.

9. A bûnös a jóbarátot is elvadítja, a veszély magvát hinti a békén élõk közé.

10. A tûz úgy lobog, ahogy a fát rakják, a vita hevétõl fokozódik a viszály. Az embernek ereje szerint nõ a dühe, és vagyona szerint fokozódik haragja.

11. A parázs veszekedés felszítja a tüzet, a hirtelen harag vérontásra vezet.

12. Ha ráfújsz a szikrára, akkor lángra lobban, ha pedig ráköpsz, kialszik; bár a te szádból ered mind a kettõ.

13. Átkozd a besúgót s a kétféleképp szólót, sok békében élõt vittek már romlásba.

14. Sokat megrendített már a harmadik nyelv, az egyik néptõl a másikhoz kergetett. Romhalmazzá tett már erõs városokat, s nagy emberek házát is romba döntötte.

15. Eltaszított már derék asszonyokat a harmadik nyelv, s elragadta tõlük munkájuk gyümölcsét.

16. Aki figyel rá, nem talál nyugalmat, s nem élhet békében többé soha.

17. Csíkot hagy a bõrön az ostor csapása, de a nyelv csapása csontokat tör össze.

18. Sokan elhullottak már a kard élétõl, de nem annyian, mint amennyien meghaltak a nyelvtõl.

19. Boldog az az ember, aki rejtve van elõle, és a gonosz nyelvnek nem lesz martaléka. Aki nem kénytelen igáját vonszolni, s akit kötelei nem kötnek gúzsba.

20. Mert igája vasból készült iga, és vasból fonták a köteleit is.

21. A halál, amit hoz, rossz halál, nála még az alvilág is jobb.

22. A jámborok fölött nincsen hatalma, õk a lángjaiban nem perzselõdtek meg.

23. Akik elhagyják az Urat, azok hatalmába esnek, kigyullad bennük és nem alszik el többé. Úgy ront rájuk, mint a vad oroszlán, és párduc módjára széjjeltépi õket.

24. Lám, a birtokodat tövisbokorral keríted, ezüstöd, aranyod zár mögé helyezed.

25. Szavadnak is legyen mértéke és súlya, ajtaja és zára legyen a szádnak is.

26. Vigyázz, nehogy a nyelved miatt elbukjál, ellenséged elõtt, aki rád les, el ne ess.

“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina