1. Tego, który się mści, spotka zemsta Pana: On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci.

2. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy.

3. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia?

4. Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów?

5. Sam będąc ciałem trwa w nienawiści, któż więc odpokutuje za jego przewinienia?

6. Pamiętaj na ostatnie rzeczy i przestań nienawidzić; - na rozkład ciała, na śmierć, i trzymaj się przykazań!

7. Pamiętaj na przykazania i nie miej w nienawiści bliźniego, - na przymierze Najwyższego, i daruj obrazę!

8. Unikaj waśni, a umniejszysz grzechy, człowiek bowiem popędliwy wszczynać będzie kłótnie.

9. Grzesznik szerzy niezgodę między przyjaciółmi i rzuca oszczerstwo między tych, co żyją w zgodzie.

10. Jakie jest paliwo, tak się ogień rozpala, jaka jest zapamiętałość w kłótni, tak się ona wzmaga; jaka siła człowieka, taka będzie jego zapalczywość, i zależnie od zamożności, gniew jego będzie rosnąć.

11. Gwałtowna sprzeczka roznieca ogień, a gwałtowna kłótnia wylewa krew.

12. Jeśli dmuchać będziesz na iskrę - zapłonie, a jeśli spluniesz na nią - zgaśnie, a jedno i drugie pochodzi z ust twoich.

13. Przeklinajcie potwarcę i dwujęzycznego: wielu bowiem zgubili żyjących w zgodzie.

14. Trzeci język wielu uczynił nieszczęśliwymi i skazał ich na tułaczkę od narodu do narodu, zburzył miasta potężne i domy możnych obalił.

15. Trzeci język oddalił żony od mężów i pozbawił je owocu ich trudów.

16. Kto nastawia mu ucha, nie znajdzie spoczynku ani nie będzie mieszkał spokojnie.

17. Uderzenie rózgi wywołuje sińce, uderzenie języka łamie kości.

18. Wielu padło od ostrza miecza, ale nie tylu, co od języka.

19. Szczęśliwy, kto przed nim był zasłonięty, kto nie doświadczył jego złości, kto nie dźwigał jego jarzma i nie był związany jego pętami.

20. Jarzmo jego to jarzmo żelazne, a pęta jego - pęta z brązu.

21. Straszna jest śmierć, którą on sprowadził, nawet Szeol jest lepszy od niego.

22. Nie będzie on panował nad bogobojnymi i nie będą się palili w jego płomieniu.

23. Natomiast ci, którzy Pana porzucają, weń wpadną, zapali się w nich i nie będzie wygaszony; jak lew będzie przeciw nim wysłany i rozszarpie ich jak pantera.

24. Uważaj! Otocz posiadłość swą płotem z cierni, srebro swoje i złoto mocno zawiąż;

25. słowom twoim spraw wagę i ciężarki, a ustom drzwi i zasuwę!

26. Uważaj, abyś się w nim nie potknął, i byś nie upadł przed tym, kto ci gotuje zasadzkę.

“Não se fixe voluntariamente naquilo que o inimigo da alma lhe apresenta.” São Padre Pio de Pietrelcina