1. Cel care se răzbună va afla răzbunare din partea Domnului şi el, care ţine cont, va ţine cont de păcatele lui.

2. Iartă-i aproapelui tău nedreptatea şi, atunci când te vei ruga, păcatele îţi vor fi dezlegate!

3. Omul păstrează mânie împotriva [altui] om şi [îndrăzneşte] să caute vindecare de la Domnul?

4. El nu are milă faţă de un om asemenea lui şi [îndrăzneşte] să se roage pentru păcatele lui?

5. El, care este carne, păstrează ranchiună: cine se va milostivi de păcatele sale?

6. Aminteşte-ţi de cele din urmă și încetează să urăşti! [Aminteşte-ţi] de putreziciune şi de moarte şi rămâi [în urmarea] poruncilor!

7. Aminteşte-ţi de porunci şi nu-l urî pe aproapele, de alianţa Celui Preaînalt şi treci peste eroare.

8. Stai departe de ceartă şi-ţi vei împuţina păcatele! Omul mânios aprinde cearta.

9. Bărbatul păcătos îi va tulbura pe prieteni şi, în mijlocul celor care trăiesc în pace, va arunca discordie.

10. După lemn, aşa se aprinde focul; după încăpăţânare se aprinde cearta; după puterea omului este mânia lui, după bogăţie se înalţă mânia lui.

11. Vrajba aţâţată aprinde focul şi cearta aţâţată varsă sânge.

12. Dacă sufli peste o scânteie, se aprinde, dar dacă scuipi peste ea, se stinge; însă amândouă ies din gura ta.

13. Blestemă-i pe bârfitor şi pe duplicitar, căci pe mulţi care trăiau în pace i-au pierdut!

14. Limba care calomniază i-a clătinat pe mulţi şi i-a rătăcit din neam în neam, a dărâmat cetăţi întărite şi a răsturnat casele celor mari.

15. Limba celui care calomniază le-a alungat pe femeile bărbătoase şi le-a lipsit de [rodul] trudelor lor.

16. Cel care-i dă atenţie nu va afla tihnă şi nu va locui în linişte.

17. Lovitura biciului provoacă vânătăi, dar lovitura limbii frânge oasele.

18. Mulţi au căzut de gura sabiei, dar nu câţi cei căzuţi din cauza limbii.

19. Fericit este cel care este la adăpost de ea, care nu a intrat în furia ei, care nu a purtat jugul ei şi nu a fost legat de lanţurile sale.

20. Căci jugul ei este jug de fier şi lanţurile ei sunt lanţuri de bronz.

21. Moarte rea este moartea ei şi mai de folos este locuinţa morţilor decât ea.

22. Ea nu-i va stăpâni pe cei pioşi, iar ei nu vor arde în flacăra ei.

23. Cei care-l părăsesc pe Domnul vor cădea în [puterea] ei; ea va arde în ei şi nu se va stinge. Ea se va năpusti asupra lor ca un leu şi ca un leopard îi va sfâşia.

24. (24a) Iată, împrejmuieşte-ţi proprietatea cu spini (24b) Leagă [punga cu] argintul şi aurul tău

25. (25a) şi pentru cuvintele tale pune balanţă şi piatră de greutate. (25b) şi la gura ta pune poartă şi zăvor!

26. Fii atent să nu aluneci în ea şi să nu cazi înaintea celui care stă la pândă!

“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina