1. Aki öröktõl él, az teremtett mindent,

2. csak az Úr bizonyul igaznak.

4. Ki volna képes tetteit sorolni, hatalmas mûveinek a mélyére hatolni?

5. Fölsége hatalmát ki tudná fölmérni, vagy a jótetteit végig számba venni?

6. Nem lehet belõlük semmit sem elvenni, és nem lehet hozzájuk semmit hozzátenni, nem lehet az Úrnak csodáit átlátni.

7. Amikor bevégzed, akkor kezded csak el, s mikor abbahagyod, ott állsz tanácstalan.

8. Mi is hát az ember és mi az õ haszna? Mi az, ami rajta jó és mi az, ami rossz?

9. Az ember napjainak száma száz év, ha sokra megy.

10. Mint csepp a tengerben, vagy mint egy homokszem, csak annyit érnek az évek az örökléthez mérten.

11. Ezért türelmes irántuk az Úr, s irgalmasságával elárasztja õket.

12. Elõre lát mindent, s tudja, mily sivár a végük, azért bánik irgalommal velük.

13. Az ember csak atyjafiához irgalmas, de az Úr irgalma mindenkit átölel. Rendreutasít, fenyít és oktat, aztán hazavezet, mint pásztor a nyáját.

14. Megszánja mind, aki meghallja intelmét, s aki törvényeit szorgosan kutatja.

15. Fiam, jótettedhez ne fûzz ócsárló szót, sem adományodhoz bántó beszédet.

16. Nem szünteti-e meg a harmat a hõséget? Így az ajándéknál is többet ér egy jó szó.

17. Nem ér-e többet egy szó az adománynál? A jótékony ember mindkettõvel szolgál.

18. A bolond mit sem ád, csak fájdalmat okoz, az irigy ember, ha ad, könnyet is fakaszt.

19. Mielõtt beszélnél, készülj rá elõ, gondoskodj magadról, míg meg nem betegszel.

20. Az ítélet elõtt vizsgáld meg magadat, és irgalmat találsz az ítélet napján.

21. Mielõtt megbetegszel, alázd meg magadat, s ha bûnös vagy, mutatsd ki: meg akarsz térni.

22. Fogadalmad váltsd be, ne tartson vissza semmi, ne halálod napján várd, hogy megigazulj.

23. Készülj fel, mielõtt fogadalmat tennél, s ne légy olyan, mint aki az Urat kísérti.

24. Gondolj a haragra napjaidnak végén, és a megtorlásra, ha elfordítja arcát.

25. A bõségben az éhség napjaira gondolj, a gazdagság napjain a bajra s szegénységre.

26. Reggeltõl estéig elillan az idõ, s elrohan minden az Úr színe elõtt.

27. A bölcs ember mindenben óvatos, a bûntõl bûnös idõkben is óvakodik.

28. Minden okos ember felismeri a bölcsességet, s dicséri azokat, akik rátaláltak.

29. Aki jártas a bölcs mondások világában, és birtokában van a bölcsességnek, csakúgy ontja a találó mondásokat.

30. A benned támadó vágyakat ne kövesd, és tartsd magad távol szenvedélyeidtõl.

31. Ha engedsz a lelked mohó vágyainak, ellenséged gyõzelmi ünnepet ül.

32. Csupa szórakozásból álló életnek ne örülj, ne keveredj soha ilyen társaságba.

33. Kölcsönbõl rendezett lakmározásokkal ne tedd magad tönkre, ha erszényed üres.

“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraco com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina