1. A bölcs uralkodó erõsíti népét, az okosnak kormánya jól meg van szervezve.

2. Olyan a nép, mint a fejedelme, amilyen a város feje, olyanok a lakói is.

3. Az ostoba király tönkreteszi a várost, okos vezetéssel a város gyarapszik.

4. A földkerekségnek Isten az ura, õ rendel föléje a kellõ idõben jó vezetõt.

5. Az Úr kezében van minden sikernek a kulcsa, õ ad tekintélyt a törvény hozójának.

6. Ne neheztelj másra, bármilyen hibás is, önteltség ne vezesse sose tetteidet.

7. A gõg gyûlöletes Isten s ember elõtt, s a jogtalanságot egyként bûnnek tartják.

8. Az egyik néprõl a másikra száll át a hatalom, a jogtalanság, a pénz, s az erõszak miatt.

9. Milyen fennhéjázó a por és a hamu, pedig a belei máris undort keltõk.

10. A hosszú betegség kifog az orvoson, aki ma király, holnap halott lehet.

11. Ha meghal az ember, milyen sors vár rá? Korhadás, rothadás, s férgek várnak rá.

12. Gõgössé lesz, aki elhagyja az Urat, és a Teremtõtõl elfordítja szívét.

13. Mert a kevélységnek a bûn a kezdete, a megátalkodott csak úgy ontja a bûnt. Ezért sújtja az Úr külön csapásokkal, míg egészen meg nem semmisíti.

14. A gõgösek trónját felforgatja az Úr, s az elnyomottakat ülteti helyükre.

15. A büszkék gyökerét kitépi az Isten, s az alázatosokat ülteti helyükre.

16. A népek országát elpusztítja az Úr, az írmagjukat is kiirtja a földrõl.

17. Lesöpri õket a földrõl és kiirtja: még az emlékük is eltûnik a földrõl.

18. Embernek nem áll jól a dölyfös önteltség, asszony szülöttének a pimasz dühösködés.

19. Mely nemzet áll becsben? Az emberi nemzet. Melyik nép áll becsben? Amelyik az Urat féli. Mely nemzet megvetett? Az emberi nemzet. Melyik népet nézik le? Amelyik nem ismer törvényt.

20. A testvérek körében a fõnek jár ki a tisztelet, az Isten szemében meg az Urat félõknek.

22. Gazdag, tekintélyes, vagy szegény az ember: mindnek dicsõsége az Úrnak félelme.

23. A szegényt, ha bölcs, nem szabad megvetni, azt meg, aki bûnös, nem szabad tisztelni.

24. Tisztelik az urat, királyt és hatalmast, de az istenfélõnél egyikük sem nagyobb.

25. Értelmes szolgának szabadok szolgálnak, s az okos ember nem indulatoskodik.

26. Ne játszd a bölcset, amikor dolgozol, s ne dicsekedj, amikor nélkülözöl.

27. Jobb, ha dolgozol, s mindened van bõven, mint ha valaki dicsekszik, s nincsen amit egyék.

28. Fiam, csak mértékkel dicsérd magadat, és annyi tekintélyt szerezz, amennyi megillet.

29. Ki tartja igaznak, aki magához sem az, és ki becsüli meg azt, aki magát gyalázza?

30. Akad szegény, akit okossága miatt becsülnek, másokat pedig a vagyonuk miatt becsülnek meg.

31. Akit szegényként is sokra tartanak, azt, ha meggazdagszik, még többre becsülik. Akit addig is megvetnek, míg gazdag, még jobban megvetik, ha elszegényedik.

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina