1. Inaczej rzecz się ma z tym, co duszę swoją przykłada do rozważania Prawa [Boga] Najwyższego. Badać on będzie mądrość wszystkich starożytnych, a czas wolny poświęci proroctwom.

2. Zachowa opowiadania ludzi znakomitych i wnikać będzie w tajniki przypowieści -

3. wyszukiwać będzie ukryte znaczenie przysłów i zajmować się będzie zagadkami przypowieści.

4. Znakomitościom będzie oddawał usługi i pokaże się przed panującymi. Przebiegać będzie ziemię obcych narodów, bo zechce doświadczyć dobra i zła między ludźmi.

5. Postara się pilnie, by od samego ranka zwrócić się do Pana, który go stworzył, i przed Najwyższego zaniesie swą prośbę. Otworzy usta swe w modlitwie i błagać będzie za swoje grzechy.

6. Jeżeli Pan Wielki zechce, napełni go duchem rozumu, on zaś słowa mądrości swej jakby deszcz wyleje i w modlitwie wychwalać Go będzie.

7. Sam pokieruje swoją radą i rozumem, nad ukrytymi Jego tajemnicami zastanawiać się będzie.

8. Wyłoży swą naukę o umiejętności postępowania i Prawem Przymierza Pana chlubić się będzie.

9. Wielu chwalić będzie jego rozum i na wieki nie będzie zapomniany, nie zatrze się pamięć o nim, a imię jego żyć będzie z pokolenia w pokolenie.

10. Mądrość jego opowiadać będą narody, a zgromadzenie wychwalać go będzie.

11. Za życia zostawi imię [większe] niż tysiąc [innych], które po śmierci jeszcze wzrośnie.

12. Jeszcze, zastanowiwszy się, mówić będę, albowiem mam wiele myśli, jak księżyc w pełni.

13. Posłuchajcie mnie, pobożni synowie, rozwijajcie się jak róża rosnąca nad strumieniem wody!

14. Wydajcie przyjemną woń jak kadzidło, rozwińcie się jak kwiat lilii, podnieście głos i śpiewajcie pieśń, wychwalajcie Pana z powodu wszystkich dzieł Jego!

15. Oddajcie chwałę Jego imieniu! Podziękujcie Mu przez wysławianie przy dźwięku harf i wszelkich instrumentów muzycznych! A tak powiecie w dziękczynieniu:

16. Wszystkie dzieła Pana są bardzo piękne, a każdy rozkaz Jego w swoim czasie jest wykonany. Nie można mówić: Cóż to? Dlaczego tamto? Wszystko bowiem się pozna w swoim czasie.

17. Na Jego wezwanie woda stanęła jak spiętrzony wał, a na słowo ust Jego powstały niezmierzone oceany.

18. Na Jego rozkaz stanie się to wszystko, co Mu się podoba, i nikt nie może przeszkodzić, gdy spieszy z pomocą.

19. Czyny wszystkich ludzi są przed Nim i nic nie może się ukryć przed Jego oczami.

20. On wzrokiem sięga od wieku do wieku i nic nie jest dla Niego dziwne.

21. Nie można mówić: Cóż to? Dlaczego tamto? Wszystko bowiem zostało stworzone w zamierzonym celu.

22. Błogosławieństwo Jego jak rzeka pokryło suchą ziemię i napoiło ją jak potop.

23. Gniew zaś Jego wypędził narody i obrócił miejsca nawodnione w słoną pustynię.

24. Jak dla sprawiedliwych drogi Jego są proste, tak dla bezbożnych pełne przeszkód.

25. Jak od początku dobro zostało przeznaczone dla dobrych, tak zło - dla grzeszników.

26. Rzeczy pierwszej potrzeby dla życia człowieka - to: woda, ogień, żelazo i sól, mąka pszenna, mleko i miód, krew winogron, oliwa i odzienie:

27. wszystko to służy bogobojnym ku dobremu, grzesznikom zaś obróci się na nieszczęście.

28. Są wichry, które stworzone zostały jako narzędzie pomsty, gniewem swym wzmocnił On ich smagania, w czasie zniszczenia wywierają swą siłę i uśmierzają gniew Tego, który je stworzył.

29. Ogień, grad, głód i śmierć - wszystko to w celu pomsty zostało stworzone.

30. Kły dzikich zwierząt, skorpiony i żmije, miecz mściwy - ku zagładzie bezbożnych -

31. radują się Jego rozkazem, gotowe są na ziemi służyć według potrzeby - i gdy przyjdzie czas, nie przekroczą polecenia.

32. Dlatego od początku byłem o tym przekonanyprzemyślałem i na piśmie zostawiłem:

33. wszystkie dzieła Pana są dobre, w odpowiedniej chwili dostarcza On wszystkiego, czego potrzeba.

34. Nie można mówić: To od tamtego gorsze, albowiem wszystko uznane będzie za dobre w swoim czasie.

35. A teraz ustami i z całego serca śpiewajcie i wychwalajcie imię Pana!

“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina