1. Cel care este îndurător va da cu împrumut aproapelui şi cel care-l sprijină cu mâna va ţine poruncile.

2. Dă-i cu împrumut aproapelui la timpul nevoii sale şi dă-i înapoi aproapelui la timp!

3. Întăreşte-ţi cuvântul şi fii fidel faţă de el şi oricând vei găsi ce ai nevoie!

4. Mulţi au considerat împrumutul ca pe ceva găsit şi au adus necaz celor care i-au ajutat.

5. Până a primi, se sărută mâna [celui care dă] şi se umileşte glasul [când se vorbeşte] despre averea aproapelui; dar la timpul restituirii, se trage de timp, se răspunde cu vorbe nepăsătoare şi se dă vina pe timpul [prea scurt].

6. Dacă se va putea, [cel care a dat cu împrumut] va primi doar jumătate, o va socoti ca pe ceva găsit. Dacă nu, va fi privat de [împrumutul] său şi şi-a dobândit un duşman pe degeaba: blesteme şi insulte va primi ca răsplată şi, în loc de cinstire, va primi dezonoare.

7. Mulţi nu din cauza răutăţii refuză [să mai dea], ci se tem să nu fie furaţi pe degeaba.

8. Totuşi, fii îndelung răbdător cu cel umil şi nu-l lăsa să aştepte pomana!

9. De dragul poruncii, ajută-l pe cel nevoiaş şi, după nevoia lui, nu-l lăsa să se întoarcă [cu mâna] goală!

10. Pierde argintul de dragul fratelui şi al prietenului şi să nu ruginească sub piatră, spre pierzare!

11. Pune-ţi comoara conform cu poruncile Celui Preaînalt şi-ţi va folosi mai mult decât aurul!

12. Încuie pomana în cămările tale şi ea te va scăpa de orice rău!

13. Mai bine decât un scut puternic şi o lance grea, ea se va lupta pentru tine înaintea duşmanului.

14. Omul bun garantează pentru aproapele, iar cel care a pierdut ruşinea îl părăseşte.

15. Să nu uiţi binefacerile garantului, pentru că el şi-a dat sufletul pentru tine!

16. Păcătosul distruge bunurile garantului şi cel nerecunoscător în cuget îl va părăsi pe cel care l-a salvat.

17. Garanţia i-a pierdut pe mulţi [oameni] prosperi: i-a clătinat ca pe valurile mării.

18. Pe mulţi bărbaţi puternici i-a dus de acasă şi i-a făcut să rătăcească printre neamuri străine.

19. Păcătosul care se ataşează de garanţie şi urmăreşete profitul va cădea la judecată.

20. Ajută-l pe aproapele tău după puterea ta, dar fii atent la tine însuţi să nu cazi!

21. Primele [necesităţi] ale vieţii sunt apa, pâinea şi îmbrăcămintea şi casa care acoperă intimitatea.

22. Mai bine viaţa celui sărac sub un acoperiş de scânduri decât mesele strălucitoare printre străini.

23. Să ai plăcere şi în ce-i mic, şi în ce-i mare şi nu vei auzi ocara vecinătăţii!

24. Viaţă rea este [să mergi] din casă în casă. Unde vei locui ca străin, nu-ţi vei deschide gura.

25. Vei găzdui şi vei da să bea fără [a avea] mulţumire, şi, peste acestea, vei auzi [lucruri] amare.

26. „Vino, străinule, pregăteşte masa şi, cu ceea ce este în mâna ta, hrăneşte-mă!

27. Ieşi, străinule, din faţa celui mai de cinste, a venit la mine ca oaspete un frate şi am nevoie de casă!”.

28. Grele sunt acestea pentru omul care are inteligenţă: reproşul pentru casă şi ocara creditorului.

“Não há nada mais inaceitável do que uma mulher caprichosa, frívola e arrogante, especialmente se é casada. Uma esposa cristã deve ser uma mulher de profunda piedade em relação a Deus, um anjo de paz na família, digna e agradável em relação ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina