1. Aki másnak kölcsön ad, irgalmat gyakorol, aki kezét nyújtja, megtartja a törvényt.

2. Adj kölcsön, ha rászorul, embertársadnak, és fizesd vissza idejében, hogyha magad kaptál.

3. Tartsd meg szavadat, légy megbízható, s amire szükséged lesz, mind megkapod.

4. Sokan talált pénznek tekintik a kölcsönt, és aki segített rajtuk, azt zavarba hozzák.

5. Amíg meg nem kapja, kezet csókol neki, és a pénz kedvéért alázattal beszél. A törlesztés idején szép szavakkal tartja, panaszkodik, sír-rí, s az idõt okolja.

6. Ha végre elszámolnak, alig adja meg a felét, s a kölcsönadó még ennek is örülhet. Ha nem tud fizetni, kútba esik a pénz, s eggyel még több lesz az ellensége. Szidja és átkozza, ezzel fizet neki, tisztelet s köszönet helyett gyalázattal.

7. Sokan nem adnak kölcsön, de nem gonoszságból, hanem mert irtóznak a hasztalan viszálytól.

8. Légy türelmes ahhoz, akit megtört az élet, és ne csak hitegesd az alamizsnával.

9. A törvény kedvéért karold fel a szegényt, ne menjen el tõled soha üres kézzel.

10. Testvérre, barátra költsd inkább pénzedet, semmint a kõ alatt megegye a rozsda.

11. Kincset a Fölséges törvénye szerint gyûjts, az minden aranynál többet használ neked.

12. Jótéteményeket gyûjts a kincsesházba, azok majd kimentenek a bajból téged,

13. s minden erõs pajzsnál és nehéz lándzsánál jobban megharcolnak érted az ellenségeddel.

14. A jó ember kezeskedik az embertársáért, s csak a szégyentelen hagyja aztán cserben.

15. Kezesed jóságát ne felejtsd el soha, hiszen saját magát adta oda érted.

16. A gonosz képes tönkretenni a kezesét, és cserbenhagyni azt, aki megmentette.

17. Sok jómódú embert tönkretett már a kezesség, s mint tenger hulláma, táncoltatta õket.

18. Gazdag férfiak váltak miatta hontalanná, s idegen népek közt hányódtak-vetõdtek.

19. Bûnös, aki haszonért vállal kezességet, ezzel a saját végzetébe rohan.

20. Erõidhez mérten karold fel társadat, de vigyázz magadra, nehogy csapdába ess.

21. A legfontosabb az életben a víz és a kenyér, a ruha és a lakás, ami védelmet ad.

22. Jobb az ínséges élet védõ tetõ alatt, mint idegen világban az ínycsiklandó falat.

23. Akár sok, akár kevés, elégedj meg vele, és ne vendégeskedjél idegenben.

24. Házról házra járni nyomorult egy élet, mert ahol idegen vagy, be kell fognod a szád.

25. Ha idegen vagy, le kell minden szégyent nyelned, s hallgatnod kell a keserû szavakat:

26. "Rajta, idegen, terítsd meg az asztalt, és ha van valamid, adj nekem enni."

27. "El veled, idegen, a tisztesség kívánja, a testvérem jött hozzám, szükség van a házra."

28. Tisztességes ember nehezen viseli, ha felhánytorgatják, miért is lakik ott, s mint valami adóst, szidják és átkozzák.

“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina