1. Fiam, ha vétkeztél is, többé ne tedd, régebbi bûneid miatt pedig imádkozzál.

2. Mint a kígyó elõl, menekülj a bûntõl, mert megharap, hogyha közelébe kerülsz. Fogai olyanok, mint az oroszláné, elrabolja velük az ember életét.

3. Minden igazságtalanság kétélû kard, sosem gyógyul meg a seb, amit ejt.

4. Palotákat rombol az erõszak s kevélység, így a fennhéjázó háza összeomlik.

5. Ha Istennek fülébe jut a szegény imája, akkor nem késik az ítélete.

6. Aki gyûlöli az intést, az a bûnös nyomában jár, aki az Urat féli, az a szívére veszi.

7. A szájhõst messzirõl föl lehet ismerni, s a bölcs észreveszi, amikor kisiklik.

8. Aki idegen pénzen építi a házát, a saját sírhalmához hordja a köveket.

9. Mint egy csomó kóc, olyan a bûnösök gyûlése, a végzetük pedig emésztõ tûz lángja.

10. A bûnös életútja ki van kövezve, de az út vége az alvilág mélysége.

11. Ura érzékeinek, aki megtartja a törvényt, a teljes bölcsesség az Isten félelme.

12. Sok semmit sem tanul, mert nincs tehetsége, de van tehetség, amely keserûséggel jár.

13. A bölcs tudománya nõ, mint az áradat, a tanácsa olyan, mint az élõ víz forrása.

14. A balgának szíve olyan, mint az összetört edény, nincs az a tudás, amely összeragaszthatná.

15. Hogyha a bölcs ember meghall egy okos szót, dicséri és egy másikat fûz hozzá. Ha a balga hallja, csúfot ûz belõle, és egyszerûen a háta mögé dobja.

16. Balgával beszélni súlyos úti poggyász, de a bölcs ajkán kellemes hang csendül.

17. Értelmes szót vár a gyûlésen az ember, és a bölcs szavait szívében forgatja.

18. A balga bölcsessége olyan, mint az összedõlt ház, a tudása pedig ostoba fecsegés.

19. A balgának olyan a tanulás, mint lábnak a bilincs, mint a csuklóbilincs az ember jobbján.

20. A balgának messze hallik a hangja, ha nevet, az okos ember csendesen mosolyog.

21. A megfontolt embernek a fegyelem, mint az arany ékszer, mint a díszes karkötõ, amit a jobb karján visel.

22. A balgának lába berohan a házba, a tapasztalt ember sokkal tartózkodóbb.

23. A balga már az ajtóból beles a házba, a jól nevelt ember megáll kívül.

24. Neveletlenség az ajtón hallgatózni; a bölcs nagyothall, ha pletykálnak elõtte.

25. A fecsegõk ajka mások szavait szajkózza, a bölcs minden szavát leméri mérlegen.

26. A balga a szájában hordja a szívét, a bölcsnek szívébe van rejtve a szája.

27. Amikor ellenfelét átkozza a gonosz, a saját maga fejére szór átkot.

28. Aki rágalmaz, az magát szennyezi be, s akárhol lakjék is, gyûlölik az ilyet.

“Amar significa dar aos outros – especialmente a quem precisa e a quem sofre – o que de melhor temos em nós mesmos e de nós mesmos; e de dá-lo sorridentes e felizes, renunciando ao nosso egoísmo, à nossa alegria, ao nosso prazer e ao nosso orgulho”. São Padre Pio de Pietrelcina